αφομοίωση

  • Πάθη φωνηέντων και πάθη συμφώνων (Μέρος Δ’) Όταν κάνουμε λόγο για πάθη συμφώνων, αναφερόμαστε σε φωνολογικές διαφοροποιήσεις συμφώνων που επηρεάζουν και τη μορφολογική δομή των λέξεων
One ChannelΟ νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας