Τα υγειονομικά πρωτόκολλά που θα ισχύσουν στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κοροναϊού ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλά που θα ισχύσουν στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κοροναϊού ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές.

Ειδικότερα, στα τουριστικά καταλύματα που επρόκειτο να ξεκινήσουν να λειτουργούν την 1η Ιουνίου (καταλύματα 12μηνης λειτουργίας ή τουριστικές κατασκηνώσεις) ή στις 15 Ιουνίου (καταλύματα εποχικής λειτουργίας) θα εφαρμοστούν πρωτόκολλα τα οποία θα καθορίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια λειτουργίας σε όλους τους τομείς.

Θα πρέπει δηλαδή τα τουριστικά καταλύματα να λειτουργήσουν τους επόμενους μήνες «by the book» όπως τονίζουν επιχειρηματίες του κλάδου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν καλύτερη αποδοτικότητα εν μέσω κοροναϊού, καθώς και να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και των κρατικών αρχών που θα πραγματοποιούν ελέγχους.

Στο πρωτόκολλο λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων καθορίζονται όλες οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων αφορούν όλα τα καταλύματα ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους, διάρκειας λειτουργίας, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.

Κάθε τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να καταρτίσει Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης και σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος.

Για τα ξενοδοχεία άνω των 50 δωματίων η διεύθυνση θα πρέπει να αναπτύξει σχέδιο δράσης για το σύνολο του τουριστικού καταλύματος και επιμέρους πρωτόκολλα για κάθε τμήμα του καταλύματος και ειδικότερα για την περίπτωση εμφάνισης κρίσης (διαχείριση πιθανού κρούσματος).

Αναλυτικό σχέδιο και ενημέρωση του ΕΟΔΥ

Με το σχέδιο δράσης, το υπουργείο Τουρισμού ελπίζει στην πρόληψη εμφάνισης κρουσμάτων κοροναϊού στις ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και στην αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων που ενδεχομένως θα υπάρξουν με σκοπό τον περιορισμό της επέκτασης στο προσωπικό και τους ενοίκους.

Σε αυτό, θα παρουσιάζονται εγγράφως τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων που θα έχει λάβει η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος.

Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ορισμένα από αυτά είναι:

– Η διεύθυνση του καταλύματος θα πρέπει να ορίσει συντονιστή για την επίβλεψη της εφαρμογής του και υπευθύνου για κάθε επιμέρους τμήμα αυτού (πχ. F&B, Housekeeping).

– Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην τήρηση του πρωτοκόλλου ή των επιμέρους πρωτοκόλλων ανά τμήμα του καταλύματος με αντίστοιχη αναφορά των ατόμων, της διάρκειας και του τρόπου της εκπαίδευσης (πχ. τηλεκπαίδευση, εκπαίδευση από εξωτερικό διαπιστευμένο συνεργάτη κτλ).

– Θα αποτυπώνεται συνεργασία με ιατρό (αναλυτικά στοιχεία συνεργαζόμενου ιατρού), ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο του Covid-19 και ειδικότερα είναι εκπαιδευμένος στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακό έλεγχο από ύποπτο κρούσμα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ύποπτου κρούσματος και στενών επαφών του.

– Θα πρέπει να παρέχεται ενδεχόμενη πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Παράλληλα, τα καταλύματα θα έχουν την υποχρέωση κοινοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του υπευθύνου εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος και του ιατρού που συνεργάζονται ή του παρόχου υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και τον ΕΟΔΥ.

Τέλος, η διεύθυνση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)-, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Οδηγίες για το προσωπικό του καταλύματος

Από τους «κανόνες» του υπουργείου Τουρισμού δεν ξεφεύγει και το προσωπικό του κάθε καταλύματος, το οποίο θα πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει κάθε μέλος του προσωπικού να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ενημερωθεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του.

Για την εκπαίδευση του προσωπικού, έχει προβλεφθεί πλάνο εκπαίδευσης (με τηλεκπαίδευση στο κινητό ή το tablet) έως 15 Ιουλίου ενός ατόμου ανά υπηρεσία (επιμέρους πρωτόκολλο) του καταλύματος, το οποίο θα αναλάβει εν συνεχεία θα αναλάβει την εκπαίδευση και του λοιπού προσωπικού.

Οι άξονες της εκπαίδευσης σχετίζονται με:

– Τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού

– Τις διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατών

– Τη συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωσης ασθένειας από το προσωπικό

– Τις μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας

– Τις μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών

– Την τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής

– Τη διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης της πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο

Παράλληλα, κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του COVID-19, όπως η τήρηση υγιεινής χεριών και σωματικών αποστάσεων (physical distancing) από τους πελάτες και το λοιπό προσωπικό, σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης, η αποφυγή αγγίγματος προσώπου και γενικά η προσωπική και αναπνευστική υγιεινή.

Το τουριστικό κατάλυμα οφείλει να χορηγεί σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας και να εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων.

Σε καραντίνα αν εμφανίσουν συμπτώματα

Το πρωτόκολλο συνιστά στο προσωπικό να μείνει στο σπίτι και να ζητήσει ιατρική βοήθεια αν παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια, ειδοποιώντας τον υγειονομικό υπεύθυνο του καταλύματος.

«Πρέπει να αποκλείεται από την εργασία άτομο με συμπτώματα και να επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, τονίζοντας ότι το προσωπικό θα πρέπει να θερμομετριέται κάθε πρωί στο πλαίσιο ατομικής ευθύνης.

Παράλληλα, αν κάποιο μέλος του προσωπικού έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να το δηλώσει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο του καταλύματος και να απομακρυνθεί από την εργασία.

Πως θα λειτουργούν οι υπηρεσίες υποδοχής

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υποδοχής (reception desk/concierge) των τουριστικών καταλυμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), να κρατούν αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών κτλ) και να ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής.

Συνιστάται η αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19, φαρμακεία κτλ στην περιοχή, καθώς και παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Τα καταλύματα θα πρέπει να διαθέτουν ενημερωτικά φυλλάδια βασικών υγειονομικών οδηγιών μεταφρασμένων σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ενώ συμπληρωματικά, η παροχή των οδηγιών αυτών θα μπορεί να γίνεται μέσω ανάπτυξης εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα και θερμόμετρο laser.

Στις reception των καταλυμάτων είναι προαιρετική η τοποθέτηση plexiglass, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη. Παράλληλα, συνιστάται η τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής, ενώ θα πρέπει να προστεθεί επιδαπέδια σήμανση για τη διατήρηση αποστάσεων.

Το check-in/check-out θα πρέπει να γίνεται επίσης με τήρηση αποστάσεων, ενώ προτείνεται η χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check in-check out (πχ mobile concierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε χρήση), καθώς και η δυνατότητα check-in σε υπαίθριο χώρο.

Παράλληλα, συνιστάται η ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής (αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις), η ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων, η απολύμανση των key cards –τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση, η διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ).

Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση των υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα, κομβία ανελκυστήρων, καθώς και σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.

Το προσωπικό καθαριότητας συνιστάται να χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα (σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας χειρουργικής μάσκας, συστήνεται η χρήση πάνινης), γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Για όσο χρόνο εργάζεται, το προσωπικό καθαριότητας δεν πρέπει να αγγίζει με τα χέρια του το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, να καπνίζει ή να τρώει.

Επίσης, προβλέπεται η κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Για τις αναχωρήσεις, υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο πρωτοκόλλων: κανονικός καθαρισμός και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη ή σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.

Παράλληλα, συνιστάται η απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων (μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων), η απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης όπως μενού, περιοδικά, κλπ. Και η τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού.

Ακόμα, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση με σκοπό την πληροφόρηση του πελάτη για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο, καθώς και τοποθέτηση ατομικών αντισηπτικών υγρών σε κάθε δωμάτιο ή συσκευής αντισηψίας.

Για τον καθαρισμό των κλινοσκεπασμάτων, το πρωτόκολλο αναφέρει ότι τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και πετσέτες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.
Εκεί θα γίνεται προσεκτικός διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών, ενώ τα καρότσια για την μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά θα πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

Το πλύσιμο θα πρέπει να γίνεται σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά, ενώ σε περίπτωση που η υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη θα πρέπει να ελέγχεται ότι τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα και ότι παραδίδονται με τον κατάλληλο τρόπο.

Πως θα λειτουργήσουν οι τραπεζαρίες

Σαφείς είναι οι οδηγίες και για τις υπηρεσίες εστίασης (τραπεζαρίες/χώροι κοινού) και τα παρασκευαστήρια, όπου σε αυτά περιλαμβάνονται και τα εστιατόρια a la carte, τα εστιατόρια με μπουφέ/αίθουσες πρωινού, τα μπαρ σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.

Ειδικότερα για τα παρασκευαστήρια/κουζίνα προβλέπεται:

– Τήρηση HACCP

– Παραλαβή εμπορευμάτων από συγκεκριμένο προσωπικό και πάντα φορώντας γάντια και μάσκα.

– Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

– Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα πρέπει να παρέχονται στον επισκέπτη κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, που θα υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο της κουζίνας.

Η λειτουργία των εστιατορίων, μπαρ κτλ των τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και των χώρων αναψυχής για παιδιά, των χώρων ατομικών περιποιήσεων, spa και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων θα γίνεται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Πως θα λειτουργήσουν οι πισίνες και οι παραλίες

Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο δεν επιτρέπεται η λειτουργία των εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών. Για τις εξωτερικές προβλέπεται ότι ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν λουόμενο ανά 2,5 m2 επιφανείας νερού, ενώ παράλληλα δίνονται σαφείς οδηγίες για τη χλωρίωση και τον καθορισμό του pH του νερού που αυτές θα περιέχουν.

Παράλληλα, τα ντους που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις υδάτων αναψυχής συνιστάται να διαχωρίζονται με αδιαφανές διαχωριστικό έτσι ώστε να καθίσταται δυνατό το αποτελεσματικό λούσιμο των κολυμβητών πριν να εισέλθουν στη κολυμβητική δεξαμενή.

Η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ, κτλ.) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ των ακρότερων σημείων των καθισμάτων δυο ατόμων που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομπρέλες ή δύο ατόμων που διαμένουν σε διαφορετικό δωμάτιο, να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση, ενώ μετά από κάθε αλλαγή πελατών θα πρέπει να απολυμαίνονται τα καθίσματα, τα τραπεζάκια, τα κουτιά φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, οι τιμοκατάλογοι και κάθε άλλο αντικείμενο το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο επόμενος πελάτης.

Επίσης, συνιστάται η προσφορά πετσετών που θα καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας και απολύμανση κάθε ξαπλώστρας/καθίσματος μετά από κάθε χρήση, καθώς και η απομάκρυνση υφασμάτινων επιφανειών από τις ξαπλώστρες.

Στα καθίσματα (ξαπλώστρες, καρέκλες, πουφ, σεζλόνγκ κτλ) που το κατάλυμα διαθέτει στον αιγιαλό πρέπει να τηρούνται αποστάσεις. Η διάταξη των καθισμάτων αυτών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απόσταση μεταξύ δύο ατόμων που βρίσκονται σε δύο διαφορετικές ομπρέλες να είναι τουλάχιστον τρία μέτρα σε κάθε κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων (σε οποιαδήποτε κατεύθυνση) από τα ακρότερα σημεία των καθισμάτων που ανήκουν σε διαφορετικές ομπρέλες, ενώ θα πρέπει να αποθαρρύνεται η τοποθέτηση πετσέτας/ψάθας από τους λουόμενους σε τέτοιο σημείο, το οποίο θα μειώσει την απόσταση αυτή.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr