Νέα ανάσα σε χιλιάδες εργαζόμενους παρέχει και τον Μαΐο η κυβέρνηση καθώς θα καλυφθούν όλοι όσοι συνεχίσουν να πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίες του κοροναϊού.

Μπορεί η αγορά να αρχίσει να βγαίνει σιγά σιγά από την καραντίνα στις 4 Μαΐου ωστόσο υπάρχουν πολλά κατάστημά που θα αργήσουν να ανοίξουν.

Έτσι, και τον μήνα που διανύουμε σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, θα καλυφθούν όσοι συνεχίσουν να πλήττονται από τον κοροναϊό.

Κάλυψη μισθού και ασφαλιστικών εισφορών

Στο επίκεντρο είναι η στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων με κάθε τρόπο για αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση θα συνεχίσει να καλύπτει μισθούς και εισφορές, είπε στον ΣΚΑΙ το πρωί του Σαββάτου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τους εργαζόμενους σε επίπεδο μήνα πλέον και όχι 45 ημερών.

«Καλύπτουμε και τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές.»

Η εγκύκλιος και το έντυπο που υπέγραψε ο υπουργός και θα δοθεί στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, περιέχουν όλα τα αδύναμα σημεία της προσπάθειας της κυβέρνησης τα οποία επιλύονται πλέον.

Αμεσα οι διορθώσεις

Το πρώτο τριήμερο του Μαΐου, όπως επεσήμανε ο υπουργός ο εργαζόμενοι θα μπορούν να μπουν στην Εργάνη να κάνουν διορθώσεις, ώστε να πάρουν τα 800 ευρώ.

«Θα αντιμετωπίσουμε τις αδικίες και τα προβλήματα.», είπε και προσέθεσε πως «ο επιστήμονες πήραν στο ακέραιο τα 600 ευρώ. Υπήρξε μια μικρή αστοχία με κάποιες διπλές καταβολές, οι οποίες θα επιστραφούν.»

Η ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε ενσωματώνει μια διάταξη που έρχεται για πρώτη φορά η οποία θα λύνει τη συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων που προέκυψαν, είπε στη συνέχεια ο υπουργός.

Οι οδηγίες για το επίδομα των 800 ευρώ

Αναλυτικές οδηγίες για τους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, παρέχει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Πρόκειται για διευκρινίσεις, οι οποίες έρχονται να επιλύσουν ειδικές περιπτώσεις εργαζομένων, για τις οποίες μέχρι πρότινος δεν υπήρχε ξεκάθαρο «τοπίο».

Αυτές είναι οι εξής:

Μεταβίβαση επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002, όπου υφίσταται μεταβίβαση επιχείρησης, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 178/2002 και ο εργαζόμενος που απασχολείται σε διάδοχη επιχείρηση/εργοδότη και του οποίου η σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή.

Μεταφορά προσωπικού, όπου υφίσταται μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση/εργοδότη (αρχική) σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη (νέα), ο εργαζόμενος ο οποίος ανήκει στο μεταφερόμενο προσωπικό και του οποίου η σύμβαση εργασίας με τη νέα επιχείρηση έχει τεθεί σε αναστολή.

Γνήσιος δανεισμός, όπου υφίσταται γνήσιος δανεισμός εργαζομένου από πρώτο εργοδότη σε δεύτερο εργοδότη, ο εργαζόμενος που απασχολείται στο δεύτερο εργοδότη και του οποίου η σύμβαση εργασίας στον εργοδότη αυτό έχει τεθεί σε αναστολή.

Απασχόληση, μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολείται σε έμμεσο εργοδότη, μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή.

Απασχόληση στο παρελθόν, μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στο παρελθόν και δεν απασχολείται πλέον σε έμμεσο εργοδότη, μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από άλλον εργοδότη.

Οι νέοι κλάδοι που θα το λάβουν

Επίσχεση εργασίας, όπου ο εργαζόμενος έχει προβεί σε επίσχεση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα, έναντι του εργοδότη του και, κατά το χρονικό διάστημα αυτό, απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη και του οποίου η σύμβαση στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή, κατά τη χρονική περίοδο αυτή.

Υποβολές πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας – Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα – Χειρόγραφες υποβολές εντύπων: Η υποβολή στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας και οι εσφαλμένες καταχωρήσεις σε πεδία υποβληθέντων εντύπων έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή εσφαλμένων δεδομένων από το υποσύστημα της τρέχουσας κατάστασης.

Μία άλλη αιτία που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα είναι η υποβολή χειρόγραφων (εκπρόθεσμων ή διορθωτικών) εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ (όπως, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα και είχαν εσφαλμένα καταχωρηθεί σε έντυπο στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» από το φορέα).

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο, εμπίπτουν στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος των 800 ευρώ.

Η διαδικασία για τη λήψη του επιδόματος

Υποβολή εκ μέρους της επιχείρησης-εργοδότη του εντύπου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, η επιχείρηση-εργοδότης προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι της δήλωσης.

Υποβολή από το δικαιούχο εργαζόμενο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή, ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση-εργοδότης έχει ήδη υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, τότε μόνο ο εργαζόμενος υποβάλλει δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή, ο εργαζόμενος προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.

Η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων εντύπων, που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, είναι από τις 7/5/2020 έως και τις 14/5/2020.

Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων για τον Μάιο

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από τον κοροναϊό, για τον Μάιο ανακοίνωσε την Πέμπτη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στις πρώτες ημέρες του Μαΐου 90.000 επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν αίτηση τις προηγούμενες ημέρες για «επιστρεπτέα προκαταβολή» θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στο Taxisnet ποσά κατ’ ελάχιστο από 2.000 έως 15.000 και το μέγιστο 500.000 ευρώ.

Τα ποσά των δανείων αυτών θα επιστραφούν σε ορίζοντα πενταετίας στο δημόσιο με επιτόκιο χαμηλότερο από 1% και περίοδο χάριτος ενός έτους.

Η διεύρυνση των κρατικών μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων και τον Μάιο, φέρνει:

«Κούρεμα» ενοικίων 40% για επιχειρήσεις που πλήττονται, εργαζόμενους σε αυτές που έχουν ενοίκιο πρώτης κατοικίας και φοιτητές για έναν ακόμα μήνα

Παράταση του ισχύοντος πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας για τρεις μήνες αλλά και ένα νέο πλαίσιο επιδότησης της δόσης στεγαστικών δανείων για όσους έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό (με ενήμερα ή κόκκινα δάνεια).

Ενεργοποίηση ενός ακόμα σχήματος παροχής ρευστότητας στις επιχειρήσεις με κρατική εγγύηση για το δανεισμό τους, ύψους 80% επί του συνόλου του δανείου.

Προσαρμογή των επιδομάτων των 800 ευρώ στα νέα δεδομένα μερικής και σταδιακής επιστροφής της αγοράς εργασίας στην (σχετική) κανονικότητα.

Πληρωμές επιδομάτων σε νέους δικαιούχους όπως οι 160.000 οικοδόμοι και εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα.

Οι συναρμόδιοι υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας, Άδωνις Γεωργιάδης, Γιάννης Βρούτσης και Θεόδωρος Σκυλακάκης εξειδίκευσαν την Πέμπτη τα μέτρα που είχε νωρίτερα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ανεβάζοντας το συνολικό τους ύψος στα 24 δισ. ευρώ.

Συμβάσεις και επιδόματα

Δυνατότητα παράτασης αλλά και άρσης της αναστολής συμβάσεων προβλέπεται στον σχεδιασμό.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, οι εργοδότες που σταδιακά θα ανοίγουν τις επιχειρήσεις τους αλλά και όσοι μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως πληττόμενοι βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών (με βάση τους ΚΑΔ) θα έχουν την δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40%. Προσοχή όμως, η αναστολή θα πρέπει να έχει διαρκέσει κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες.

Παράλληλα, θα μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέρους των συμβάσεων εργασίας που έχουν τεθεί σε αναστολή. Ο αριθμός των εργαζόμενων που θα παραμένουν σε αναστολή σύμβασης, δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 60%. Επίσης, η αναστολή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 30 ημέρες και σε κάθε περίπτωση δεν θα ισχύει πέραν της 31η Μαΐου 2020.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρατείνει την αναστολή συμβάσεων σε περισσότερους εργαζόμενους, θα πρέπει να καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων αυτών. Για τους υπόλοιπους θα προβλέπεται για 30 ημέρες ποσό της τάξης των 534 ευρώ, μειωμένο αναλογικά αν δεν παραμείνουν σε αναστολή για το σύνολο του μήνα.

Παράλληλα, δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προσαρμόσουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους, κατά τα οριζόμενα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Προσοχή όμως: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να μεταβάλλουν το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr