Το αίτημά τους, για την επανέναρξη των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού για αποφοίτους Ιστορίας-Αρχαιολογίας και συναφών Τμημάτων, μετέφεραν στον υπουργό Τουρισμού, φοιτητές και απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών του  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το αίτημά τους, για την επανέναρξη των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού για αποφοίτους Ιστορίας-Αρχαιολογίας και συναφών Τμημάτων, μετέφεραν στον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη και τον υφυπουργό Μάνο Κόνσολα, με τους οποίους συναντήθηκαν, φοιτητές και απόφοιτοι ανθρωπιστικών σπουδών του  Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνων.

Ζητούν επιπλέον να τους δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα στον τομέα του τουρισμού.

Όπως τονίζουν η ανεργία πλήττει σκληρά τους κλάδους των ιστορικών, αρχαιολογικών, πολιτισμικών και εν γένει των ανθρωπιστικών επιστημών διότι ο κύριος φορέας απασχόλησης των αποφοίτων, που θα έπρεπε να είναι το Δημόσιο, αδυνατεί να τους απορροφήσει.

«Είμαστε όλοι επιστήμονες, που σπουδάσαμε επί τέσσερα χρόνια, με έξοδα του κράτους και των οικογενειών μας, και αποτελούμε ένα σημαντικό και -δυστυχώς- αναξιοποίητο δυναμικό στον νευραλγικό τομέα του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, ο οποίος, άλλωστε έχει δυνατότητα αλλά και ανάγκη ενδυνάμωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τον τεράστιο πολιτισμικό πλούτο, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών που υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια ετησίως, επισήμως οι απασχολούμενοι ξεναγοί είναι 575, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του μητρώου ξεναγών του Υπ. Τουρισμού (στοιχεία Ιουνίου 2019)» αναφέρει η ομάδα φοιτητών.

Ολόκληρη η τοποθέτηση των φοιτητών

Αναλυτικότερα οι φοιτητές αναφέρουν:

«Το 2012 ψηφίστηκε ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) που προέβλεπε την διεξαγωγή ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης δίμηνης διάρκειας στο επάγγελμα του ξεναγού για αποφοίτους Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Πράγματι, το πρόγραμμα και η δίμηνη διάρκεια των σχετικών σεμιναρίων καταρτίστηκαν το ίδιο έτος με Κοινή Υπουργική Απόφαση (20-12-2012) από τα Υπουργεία Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας.

Η διεξαγωγή των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεκίνησε το 2013 και συνεχίστηκε απρόσκοπτα έως το 2016. Με την ολοκλήρωσή τους δινόταν στους συμμετέχοντες η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους των λοιπών σχολών ξεναγών, βάζοντας τέλος στην αγωνία για επαγγελματική αποκατάσταση πολλών αποφοίτων των παραπάνω Τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του Ν.4093/2012 σε καμία περίπτωση δεν απαγόρευε την παράλληλη ύπαρξη των Σχολών Ξεναγών, αν και η λειτουργία τους είχε ανασταλεί από το 2010 έως το 2017.

Το 2017 το Υπουργείο Τουρισμού “πάγωσε” αναιτιολόγητα τη διοργάνωση των δίμηνων προγραμμάτων κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού, αν και, βάσει  του Ν.4093/2012, υποχρεούται να τα πραγματοποιεί τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, αποφασίζοντας το ίδιο έτος την επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών. Τα ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού και η επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών είναι δύο ζητήματα που δεν συνδέονται. Η επαναλειτουργία των Σχολών Ξεναγών δεν πρέπει επ΄ουδενί να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη πραγματοποίηση των ταχύρρυθμων προγραμμάτων, ενώ η παράλληλη λειτουργία και των δυο προγραμμάτων θα κάλυπτε την τεράστια ζήτηση για ξεναγούς στην Ελλάδα.

Μέσω των δίμηνων προγραμμάτων λάμβαναν κάθε χρόνο την άδεια του ξεναγού τουλάχιστον 120 απόφοιτοι Iστορικών-Aρχαιολογικών και άλλων συναφών Τμημάτων. Σήμερα, μετά την αναστολή των εν λόγω προγραμμάτων, ο αριθμός αυτός μειώνεται δραματικά, καθώς στις Σχολές Ξεναγών εισάγεται κάθε χρόνο μόνο ένα 30%  πτυχιούχων ΑΕΙ, όχι μόνο από Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και συναφή αλλά από όλες τις σχολές της ημεδαπής και αναγνωρισμένες της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2017, όταν άνοιξε ξανά η σχολή ξεναγών της Αθήνας, από τους 37 επιτυχόντες της σχολής μόνο οι 4 ήταν απόφοιτοι Ιστορικών – Αρχαιολογικών Τμημάτων!

Μάλιστα, όσοι απόφοιτοι Ιστορικών – Αρχαιολογικών και συναφών Τμημάτων καταφέρουν να εισαχθούν στη Σχολή Ξεναγών, είναι αναγκασμένοι να ολοκληρώσουν τον υποχρεωτικό διετή κύκλο σπουδών, παρά το γεγονός ότι έχουν επαρκέστατο γνωστικό υπόβαθρο στην Ιστορία, την Αρχαιολογία, την ελληνική και ευρωπαϊκή τέχνη και πολιτισμό, κ.ά. ήδη από τις προπτυχιακές τους σπουδές και μολονότι απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων της σχολής ξεναγών (ΦΕΚ 2532/Β /2017, αρ. 12). Παράλληλα, το κόστος της διετούς διαμονής σε πόλεις όπου βρίσκονται οι Σχολές Ξεναγών (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) είναι υψηλό για έναν απόφοιτο ΑΕΙ, ο οποίος αναγκάζεται να μετοικήσει για τη δια ζώσης παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής. Αντίθετα, το κόστος παρακολούθησης των δίμηνων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού είναι χαμηλό και τα έξοδα διαμονής των φοιτητών ελάχιστα.

Ως γνωστόν, η ανεργία πλήττει σκληρά τους κλάδους των ιστορικών, αρχαιολογικών, πολιτισμικών και εν γένει των ανθρωπιστικών επιστημών διότι ο κύριος φορέας απασχόλησης των αποφοίτων, που θα έπρεπε να είναι το Δημόσιο, αδυνατεί να τους απορροφήσει. Αυτός είναι ο λόγος που ζητούμε να μας δοθεί η δυνατότητα να ασκήσουμε ελεύθερο επάγγελμα στον τομέα του τουρισμού.

Είμαστε όλοι επιστήμονες, που σπουδάσαμε επί τέσσερα χρόνια, με έξοδα του κράτους και των οικογενειών μας, και αποτελούμε ένα σημαντικό και -δυστυχώς- αναξιοποίητο δυναμικό στον νευραλγικό τομέα του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, ο οποίος, άλλωστε έχει δυνατότητα αλλά και ανάγκη ενδυνάμωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τον τεράστιο πολιτισμικό πλούτο, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών που υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια ετησίως, επισήμως οι απασχολούμενοι ξεναγοί είναι 575, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του μητρώου ξεναγών του Υπ. Τουρισμού (στοιχεία Ιουνίου 2019).

Ως εκ περισσού, αναφέρουμε ότι τα πανεπιστημιακά πτυχία που κατέχουμε μας δίνουν τη δυνατότητα να  ανταποκριθούμε άριστα στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του ξεναγού, δεδομένου ότι μας εξασφαλίζουν και με το παραπάνω το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που απαιτείται. Η δίμηνη ταχύρρυθμη κατάρτιση, σε τεχνικά κυρίως και όχι επιστημονικά θέματα, κρίνεται, βάσει του Ν.4093/2012 επαρκής για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος.

Συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας έχουμε τους διδάσκοντες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι στηρίζουν τον αγώνα μας για άμεση επανέναρξη των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού για τους αποφοίτους Ιστορίας-Αρχαιολογίας και συναφών πανεπιστημιακών τμημάτων.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 και την επανέναρξη των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού για αποφοίτους Ιστορίας-Αρχαιολογίας και συναφών Τμημάτων. Για την ικανοποίηση του αιτήματός μας προτιθέμεθα να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και παράλληλα να επιδιώξουμε εποικοδομητική επικοινωνία και/ή συναντήσεις με τους υπουργούς Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας, αλλά και τον Πρωθυπουργό.

Προσβλέπουμε στη στήριξη όλων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, μεταδιδακτορικών φοιτητών, καθώς και πτυχιούχων των Τμημάτων Ιστορίας- Αρχαιολογίας και άλλων Σχολών με συναφές αντικείμενο σπουδών, για τη διεκδίκηση των, κατοχυρωμένων βάσει νόμου, επαγγελματικών δικαιωμάτων μας στον ξεναγικό τομέα».

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr