Μια σειρά πρόσθετων επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά αποδέχθηκε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) η οποία συνεδρίασε έχοντας ως μοναδικό θέμα συζήτησης την Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) της Οργανισμός Λιμένα Πειραιά Α.Ε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση με δεδομένο ότι δεν υπήρξε νεώτερη υποβολή Master Plan εκ μέρους της ΟΛΠ ΑΕ, η συζήτηση εστιάστηκε στο περιεχόμενο του Υπομνήματος Απαντήσεων και Διευκρινίσεων που είχε υποβάλει η ΟΛΠ ΑΕ μετά την 78η Συνεδρίαση και στο περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με το Master Plan της ΟΛΠ ΑΕ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Ε.Σ.Α.Λ. – κατά την 78η Συνεδρίαση της τον Φεβρουάριο 2019 – είχε εγκρίνει όλες τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις που προβλέπονται στην Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ2016) μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ. ενώ η δημοσίευση της σχετικής Απόφασης στο ΦΕΚ αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

Έτσι στην 79η συνεδρίαση της η ΕΣΑΛ αποφάσισε ότι αποδέχεται τις εξής Πρόσθετες Επενδύσεις:

– Κατασκευή Νέας Αποθήκης στην περιοχή πρώην ΟΔΔΥ λαμβάνοντας υπόψη σχετικό έγγραφο του Υπ. Υποδομών – Μεταφορών,

– Κατασκευή Πενταώροφου Κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή Γ2 εφόσον υπήρξαν αποσαφηνίσεις και με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση,

– Προμήθεια Οικολογικών Λεωφορείων (Eco Buses),

– Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας (Σημειώνεται ότι η Ε.Σ.Α.Λ. είχε απορρίψει την κατασκευή και λειτουργία MALL στο νέο Προβλήτα Κρουαζιέρας)

– Αναδιαμόρφωση κτιρίου Παγόδας σε ξενοδοχείο 5* και συνεδριακό κέντρο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν στην απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ),

– Αναδιαμόρφωση δύο αποθηκών σε 4* & 5* ξενοδοχεία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν στην απόφαση του ΥΠΠΟΑ,

– Κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν στην Απόφαση του ΥΠΠΟΑ

Επίσης δεν αποδέχεται την Πρόσθετη Επένδυση που αφορά στην Κατασκευή ναυπηγοεπισκευής για Mega Yachts στην περιοχή Γ1 καθώς και την χρήση «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» στις ζώνες ΣΤ’ και ΙΒ’.

Επί πλέον, η Ε.Σ.Α.Λ. «προτείνει την μετατροπή της υφιστάμενης αποθήκης ΣΙΛΟ σε Δημόσιο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτωνστο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, πρόταση με την οποία συμφωνεί και η ΟΛΠ ΑΕ όπως δήλωσε με επιστολή του προς την Γεν. Γραμματεία Λιμένων,Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων ο Δ/νων Σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ.»

Ακόμη στην συζήτηση «έγινε σαφές ότι περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά ζητήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και των επί μέρους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).»

Τέλος, η Ε.Σ.Α.Λ. έκρινε ότι «για να είναι δυνατή θεσμικά η τελική έγκριση του Master Plan της ΟΛΠ ΑΕ συνολικά, πρέπει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης να υποβληθεί εκ νέου αναθεωρημένη μελέτη Master Plan (τεύχη και σχέδια) με συμπληρωμένα και τροποποιημένα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις, τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. και τις υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ».

Γράψτε το σχόλιο σας