Φέτος για πρώτη φορά αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών υπολογίζονται σε 106.000.

Πηγή: onetv.gr