Η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τους στόχους της για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2019 και το 2020, όπως προκύπτει από την έκθεση της Κομισιόν που παρουσίασε ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, στο πλαίσιο των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν.

Η Κομισιόν τονίζει ότι για να επιτευχθεί ο στόχος, θα πρέπει ο προϋπολογισμός της Ελλάδας θα εφαρμοστεί πλήρως. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση της κυβέρνησης να μην εφαρμοστεί η μείωση του αφορολογήτου το 2020, κάτι το οποίο «θα συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας». Την ίδια ώρα πάντως, διαπιστώνονται οι «χαμηλές πτήσεις» στην ανάπτυξη, καθώς και η «βουτιά» στις επενδύσεις.

Η Επιτροπή φαίνεται πως δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα προς το παρόν για το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο αφήνει ανοιχτό παράθυρο διαπραγμάτευσης. «Kατά την πάγια τακτική, οι προβλέψεις βασίζονται στην υπόθεση εργασίας ότι τα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού θα εκτελεστούν πλήρως. Η εν λόγω πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη της την ανακοίνωση μη εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης το 2020, η οποία θα συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας» σημειώνεται χαρακτηριστικά».

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για την Ελλάδα ανάπτυξη 2,2% το 2019 αλλά και το 2020, διατηρώντας την ίδια πρόβλεψη για το τρέχον έτος και αναθεωρώντας προς τα κάτω την εκτίμηση για το επόμενο έτος.

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται να φθάσει το 0,5% του ΑΕΠ το 2019, μετά την εφάπαξ θετική επίπτωση των μέτρων χρέους που συμφωνήθηκαν στις 5 Απριλίου 2019. Για το 2020 η Επιτροπή προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα -0,1% του ΑΕΠ, λόγω της αύξησης των πληρωμών τόκων και της απουσίας περαιτέρω υπό αίρεση μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα καταγράφει δημοσιονομικό πλεόνασμα για τρίτη συνεχή χρονιά η Ελλάδα, το οποίο το 2018 έφτασε το 1,1% του ΑΕΠ, το οποίο οφείλεται στη δημοσιονομική προσαρμογή που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια και επωφελήθηκε από τη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ, την «ευρεία ανάκτηση των φορολογητέων κερδών» και την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

Σε ό,τι αφορά το χρέος η Επιτροπή αναφέρει πως «συνολικά, υπό την υπόθεση μη αλλαγής πολιτικής, το ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης αναμένεται να φτάσει το 0,5% του ΑΕΠ το 2019, συνυπολογίζοντας τον θετικό αντίκτυπο από την κατ’ αποκοπή εφαρμογή των μέτρων για το χρέος που αποφασίστηκαν στις 5 Απριλίου 2019». Ωστόσο, το 2020 προβλέπεται να μειωθεί στο -0,1% του ΑΕΠ, «λόγω των αυξανόμενων επιτοκίων και την απουσία πρόβλεψης περαιτέρω μέτρων ελάφρυσης του χρέους».

Κίνδυνοι από τις δικαστικές αποφάσεις

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι, ενώ «οι συνεχιζόμενες βελτιώσεις στη συλλογή φορολογικών χρεών και οι φιλόδοξοι στόχοι των αρχών για την εκκαθάριση των μη επεξεργασμένων αιτήσεων συνταξιοδότησης αποτελούν πιθανές θετικές εξελίξεις, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι, όπως οι εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μερική ανατροπή προηγούμενων μεταρρυθμίσεων και να αυξήσουν τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις».

Επιπλέον πίεση, εκτιμά η Επιτροπή, ότι μπορεί να προέλθει από τις «πρωτοβουλίες πολιτικής που επηρεάζουν τη νομοθεσία για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων».

«Χαμηλές πτήσεις» στις επενδύσεις

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την τεράστια «βουτιά» των επενδύσεων πέρυσι, καθώς ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μειώθηκε κατά 12,2% το 2018, ενώ εκτιμά ότι φέτος θα υπάρξει αύξηση της τάξεως του 10,1% και το 2020 περαιτέρω αύξηση κατά 10,8%.

Η Κομισιόν περιμένει επίσης αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 18,2% φέτος και στο 16,8% το 2020 από 19,3% πέρυσι.

Γράψτε το σχόλιο σας