Ερώτηση προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM), κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, με αφορμή το σκάνδαλο του δανείου Πολάκη και της συνολικότερης διαπλοκής πολιτικών κομμάτων και ελληνικών τραπεζών, τονίζοντας ότι ένας από τους ισχυρότερους διαύλους διαπλοκής οικονομικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η ευκολία δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και προσώπων από τις ελληνικές τράπεζες, που σύμφωνα με στοιχεία της Εξεταστικής Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής, φτάνουν τα 285 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 15.8 εκατ. εξυπηρετούνται κανονικά.

Ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ρωτά τον Πρόεδρο του SSM, εάν έχουν ελεγχθεί τα συγκεκριμένα δάνεια, καθώς επίσης, ποιο είναι κανονιστικό πλαίσιο που οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη, όσον αφορά τον δανεισμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων.

Ο Ν. Χουντής χαρακτηρίζει την απάντηση που έλαβε από το νέο πρόεδρο του SSM Αντρέα Ενρία «εξοργιστική» αφού όπως αναφέρει στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε σε αυτή σημειώνεται ότι:

«οι ευθύνες, τόσο του ίδιου (SSM-ΕΚΤ), όσο και της Τράπεζας της Ελλάδας, περιορίζονται μόνο στον έλεγχο της επάρκειας του πλαισίου διακυβέρνησης και ελέγχου κάθε τραπεζικού ιδρύματος «προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το ίδρυμα εντοπίζει, επιμετρά και παρακολουθεί επαρκώς τους κίνδυνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί» από την παροχή ενός δανείου σε πολιτικό πρόσωπο ή κόμμα, υπογραμμίζει ότι από το 2015 η δανειοδότηση σε πολιτικούς ρυθμίζεται από την Οδηγία 2015/849 σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που στο άρθρο 20 προβλέπει το εξής:

Άρθρο 20

Όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, τα κράτη μέλη, επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που προβλέπονται στο άρθρο 13, απαιτούν από τις υπόχρεες οντότητες:

α) να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών βασιζόμενων στους κινδύνους, για να καθορίζουν εάν ο πελάτης ή ο πραγματικός δικαιούχος του πελάτη είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο·

β) να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα στις περιπτώσεις επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα:

i) να λαμβάνουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη ή τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων με τέτοια πρόσωπα,

ii) να λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να διαπιστώνουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή με τέτοια πρόσωπα,

iii) να διενεργούν ενισχυμένη και συνεχή παρακολούθηση των εν λόγω επιχειρηματικών σχέσεων».

Όπως σημειώνει ο κ. Χουντής σχολιάζοντας την απάντηση που έλαβε «βάζουν, δηλαδή, τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, αφού είναι ακριβώς η σχέση μεταξύ πολιτικών και ανώτερων διοικητικών στελεχών που γεννά τα φαινόμενα διαπλοκής και εξάρτησης, τα σκανδαλώδη δάνεια στο πολιτικό σύστημα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων στο τραπεζικό κεφάλαιο».