Οι καθαρές εκροές κεφαλαίων από την Ρωσία που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, τριπλασιάσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φθάνοντας τα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.

Πριν ένα χρόνο οι εκροές κεφαλαίου από την Ρωσία στην αντίστοιχη περίοδο είχαν φθάσει τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.