Ως τον Μάιο του 1840 στη Βρετανία τα ταχυδρομικά έξοδα της αλληλογραφίας πλήρωναν οι παραλήπτες. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ήταν περίπλοκες και χαοτικές και οι παραλήπτες επιστολών συνήθως αρνούνταν να πληρώσουν το εξαιρετικά υψηλό κόστος τους. Τότε ο Ρόουλαντ Χιλ, στον οποίο η παράδοση πιστώνει την εφεύρεση του γραμματοσήμου, πρότεινε την ιδέα του προπληρωμένου φτηνού γραμματοσήμου, γύρω από το οποίο οργανώθηκε όχι μονάχα το ταχυδρομικό σύστημα, αλλά αναπτύχθηκε ο πολιτισμός της γραφής και της ανάγνωσης. Φτηνή πλέον, η αλληλογραφία εντάθηκε και οι άνθρωποι είχαν ένα κίνητρο να μάθουν γράμματα: για να μπορούν να διαβάζουν τα γράμματα του ταχυδρόμου. Με αυτή την ιστορία, που υπογραμμίζει ότι τίποτε δεν είναι άσχετο όταν μιλούμε για τα βιβλία, αρχίζει τις «βολτίτσες» της στον κόσμο του βιβλίου η Ελλη Δρούλια, διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής, στον ευχείρωτο τόμο Για την αγάπη των βιβλίων(Νήσος, 2018).

Διαβάστε περισσότερα εδώ