Πτώση των βάσεων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, που όμως θα φανεί κυρίως στο 2ο επιστημονικό πεδίο των Θετικών Επιστημών (Πολυτεχνεία. Φυσικομαθηματικές) και το 3ο των Επιστημών Υγείας (Ιατρικές) δείχνουν τα βαθμολογικα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας. Έτσι και σύμφωνα με τα δεδομένα που διαμορφώνονται, φαίνεται ότι φέτος θα έχουμε:

– Σταθερή εικόνα χωρίς μεταβολές εκτός ίσως απο οριακές αυξήσεις σε μεσαία τμήματα στο 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών

– Αισθητή πτώση στις Σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου που ενδιαφέρουν χιλιάδες υποψήφιους οι οποίοι διαγωνίστηκαν για τα Πολυτυεχνεία της χώρας και τις Φυσικές, Μαθηματικές Σχολές

– Πτώση στο 3ο επιστημονικό πεδίο των Ιατρικών Σχολών, ενώ στις μεσαίες Σχολές του πεδίου θα σημειωθούν μικρές αυξομειώσεις.

– Στο 4ο Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αναμένεται οι βάσεις να κινηθούν στα περυσινά επίπεδα με μικρή πτώση

Τέλος μεγάλη άνοδος των βάσεων αναμένεται σε όλες τις Παιδαγωγικές Σχολές της χώρας, η οποία που θα ξεπεράσει στη επαρχία τα 2000 μόρια