Τροπολογία για μειωμένη θητεία σε όλους τους γιους και αδελφούς των προσώπων που απεβίωσαν ή τραυματίστηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Φώτης Κουβέλης.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία που προβλέπει τρίμηνη στρατιωτική θητεία στους συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και άλλες διατάξεις» και υπερψηφίσθηκε σήμερα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η συγκεκριμένη ρύθμιση υπαγορεύεται από λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και ηθικής συμπαράστασης υπό το πρίσμα της μέριμνας που οφείλει να επιδεικνύει η Πολιτεία προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, λήφθηκε υπόψη ο ιδιαίτερα μικρός αριθμός των ατόμων που δικαιούνται να υπαχθούν στη διάταξη αυτή.