Το τυροκομείο Αρβανίτη, σε συνεργασία με την εταιρεία Βορειολλαδική Αειφορία ΑΒΕΕ, ανακυκλώνουν υπολείμματα τυρογάλακτος παράγοντας ενέργεια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, η μονάδα ανακύκλωσης βρίσκεται μόλις 7 χλμ από το τυροκομείο και παράγει καθημερινά βιοαέριο. Το παραγόμενο βιοαέριο είναι καύσιμο υλικό με σύσταση 58% μεθάνιο και 14% διοξείδιο του άνθρακα, ενώ η καύση του παρέχει ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 1 MWatt, που διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Σε καθημερινή βάση τα φορτηγά της Βορειοελλαδικής Αειφορίας ΑΒΕΕ φορτώνουν περίπου έως 40 τόνους υπολειμμάτων τυρόγαλου από το τυροκομείο Αρβανίτη και τους μεταφέρουν στη μονάδα προς ανακύκλωση.

Κατόπιν της επεξεργασίας τους, παράγονται έως και 6.000 κυβικά μέτρα βιοαερίου, τα οποία αποδίδουν τελικά μέχρι 120 kWatt ηλεκτρικής ισχύος σε καθημερινή βάση. Το υγρό υπόλειμμα που απομένει (70%) χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως λίπασμα.

Πέντε μονάδες ανακύκλωσης βιοαερίου στην Ελλάδα, 10.000 στη Γερμανία

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακύκλωση των βιομηχανικών αποβλήτων.

Όπως επισημαίνεται και από σχετικά στοιχεία του Τυροκομείου Αρβανίτη, στην Ελλάδα λειτουργούν μόλις πέντε εταιρείες ανακύκλωσης βιοαερίου, ενώ στη Γερμανία περίπου 10.000.

in.gr

Γράψτε το σχόλιό σας