Στα 15 χρόνια τοποθετεί η Goldman Sachs τη διάρκεια της προσαρμογής που απαιτείται ώστε να καταστεί βιώσιμη η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδας.

Σε σημερινή έκθεση της επενδυτικής τράπεζας αναφέρεται πως μεγάλο μέρος των περιφερειακών ανισορροπιών στην ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να εξομαλυνθεί μέσω τεχνικής υποτίμησης που θα βελτίωνε τη θέση κρατών όπως η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ισπανία σε σχέση με κράτη του πυρήνα της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs η Πορτογαλία θα απαιτήσει τη μεγαλύτερη πραγματική υποτίμηση περίπου κατά 45%, ενώ η Ελλάδα, λόγω των εξαγωγικών της επιδόσεων, φαίνεται να έχει μικρότερη ανάγκη προσαρμογής (περίπου 35%), συγκρίσιμη με εκείνη της Ισπανίας. Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της Ιταλίας θα πρέπει να προσαρμοσθεί κατά λιγότερο από 20%, ενώ σύμφωνα με την έκθεση η προσαρμογή της Ιρλανδίας φαίνεται πως ήδη σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί.

Αναφορικά με τον χρόνο που θα απαιτήσει αυτή η προσαρμογή η Goldman Sachs τον συνδέει με την ακαμψία των τιμών και τον πληθωρισμό στην ζώνη του ευρώ. Όπως αναφέρει, αν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε γενικές γραμμές μπορεί να ελαττώσουν τον πόνο της εξισορρόπησης με την αύξηση της συνολικής παραγωγής, ο τομέας των εξαγωγών μπορεί επίσης να διευκολύνει την προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Η Goldman Sachs σημειώνει πως αν και μια υποτίμηση του ευρώ θα βοηθούσε, ωστόσο σημειώνει πως η εξισορρόπηση πρέπει να γίνει σε μεγάλο βαθμό μέσω της προσαρμογής των τιμών. Για την Ελλάδα θεωρεί πως θα απαιτείτο μια 15ετής προσαρμογή κατά τη διάρκεια της οποίας  οι τιμές θα πρέπει να αυξάνονται λιγότερο ή ακόμα και να υποχωρούν σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αντίστοιχη προσαρμογή θα διαρκούσε περίπου 3 χρόνια στην Ιρλανδία, 8 χρόνια στην Ιταλία και την Ισπανία, και σχεδόν 20 χρόνια στην Πορτογαλία.

Καταλήγοντας η Goldman Sachs αναφέρει πως η αποτελεσματική μεταρρύθμιση από το σκέλος της προσφοράς θα βοηθήσει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου μεσοπρόθεσμα.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ