Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της IBM όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 500 επικεφαλής από το χώρο των επιχειρήσεων και από τα τμήματα πληροφορικής, μόνο το 33% είχαν υλοποιήσει κάτι περισσότερο από ένα πιλοτικό cloud, αλλά αυτός ο αριθμός αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί κατά τα επόμενα τρία έτη.  Έως το 2015, το 40% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι το cloud θα επιφέρει «σημαντικές αλλαγές» και το 30% δήλωσαν ότι το cloud θα προωθήσει την επινόηση επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία ροών εσόδων.

Από την έρευνα προκύπτει σαφώς ότι οι επιχειρήσεις διακρίνουν την αξία του cloud, αλλά αντιμετωπίζουν ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων σε σχέση με την ασφάλεια, την αξιοπιστία, τα πρότυπα και τον έλεγχο, προκειμένου να διευρύνουν πραγματικά τη χρήση του cloud πέρα από τον τομέα της πληροφορικής και το virtualization των data center.

«Οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο συντηρητικές, διότι τα έσοδα, η φήμη και η αλυσίδα εφοδιασμού τους σχετίζονται στενά με την απόδοση και την ασφάλεια της υποδομής τους,» δήλωσε ο Erich Clementi, Senior Vice President της IBM.  «Η επικέντρωση των προσπαθειών μας με το SmartCloud θα αποδώσει τα οφέλη αυτού του μοντέλου κατά τρόπο που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, αξιοποιεί τις υπάρχουσες επενδύσεις και ανοίγει νέους δρόμους για παραγωγικότητα και καινοτομία.»

Ποιες είναι οι υπηρεσίες cloud της ΙΒΜ

Η IBM παρουσίασε πρόσφατα τις νέες υπηρεσίες και δυνατότητες του επονομαζόμενου IBM SmartCloud, με «ανεπανάληπτες» επιλογές, ασφάλεια και φορητότητα, καθώς οι επιχειρήσεις μεταφέρουν κρίσιμες δραστηριότητες στο cloud και το χρησιμοποιούν ως πλατφόρμα για επιχειρηματικές δραστηριότητες.   

  • Η IBM σχεδιάζει να παρέχει υποστήριξη για περίπου 200 εκατομμύρια χρήστες έως το τέλος του 2012, καθώς οι πελάτες μεταφέρουν βασικές εφαρμογές και διαδικασίες στο IBM SmartCloud.

Ειδικότερα, η IBM παρουσιάζει τα εξής:

IBM SmartCloud Application Services – Μια νέα πλατφόρμα ως υπηρεσια (Platform-as-a-Service) που θα παρέχει στις επιχειρήσεις την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου ενός περιβάλλοντος cloud για ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών εφαρμογών, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ελέγχου και ασφάλειας ως προς την υλοποίηση και την πρόσβαση.

IBM SmartCloud Foundation – Ένα νέο χαρτοφυλάκιο καινοτομικού λογισμικού που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υλοποιούν σε σύντομο χρόνο και να ελέγχουν περιβάλλοντα cloud εντός των δικών τους firewall.

IBM SmartCloud Ecosystem – Νέες υπηρεσίες από συνεργάτες της IBM και ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού (ISV) για να βοηθηθούν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις/πελάτες να υιοθετήσουν μοντέλα cloud και να διαχειρίζονται εκατομμύρια συναλλαγές που βασίζονται σε cloud. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους, σε τομείς τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους όσο οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες υγείας και η διακυβέρνηση, να δημιουργήσουν τα δικά τους cloud ή να αξιοποιήσουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες SmartCloud της IBM.

Αναλυτικότερα η πλατφόρμα εφαρμογών

Διαθέσιμη σε έκδοση beta κατά το τέταρτο τρίμηνο, η λύση IBM SmartCloud Application Services θα προσφέρει  ασφάλεια κλάσης μεγάλων επιχειρήσεων, Open Java και υποστήριξη για διαφορετικές πλατφόρμες χωρίς δέσμευση σε αποκλειστικό προμηθευτή (vendor lock-in), καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύνολο υποδομής εφαρμογών και διαχειριζόμενων υπηρεσιών για να είναι δυνατή η ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών στο cloud.
 
Οι υπηρεσίες Application Services θα εκτελούνται στα SmartCloud Enterprise και Enterprise+ της IBM – η πρώτη «υποδομή ως πλατφόρμα» κλάσης μεγάλων επιχειρήσεων της αγοράς – ειδικά σχεδιασμένη για να διεκπεραιώνει επιχειρηματικά φορτία εργασίας, με συμβάσεις καθορισμένου επιπέδου επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Η λύση IBM SmartCloud Application Services καλύπτει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης της υποδομής που βρίσκεται κάτω από τις υπηρεσίες πλατφόρμας και απλοποιεί την εγκατάσταση, τη ρύθμιση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση των εφαρμογών, του middleware και των εργαλείων εφαρμογών. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εστιάζουν στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της ίδιας της εφαρμογής.

Οι βασικές δυνατότητες θα καλύπτουν πέντε κατηγορίες:

  • Application Lifecycle – Παροχή πρόσβασης σε ταχέως ενεργοποιούμενα και βασισμένα σε ομάδες περιβάλλοντα και δυνατότητες ανάπτυξης για τους οργανισμούς ανάπτυξης.
  • Application Resources – Αξιοποίηση κοινών υπηρεσιών για τον περιορισμό του κόστους και την απλοποίηση της ανάπτυξης, της παροχής και της συνεχούς διαχείρισης των εφαρμογών cloud.  
  • Application Environments– Επιτάχυνση και βελτιστοποίηση της υλοποίησης και διαχείρισης των εφαρμογών σας με προκαθορισμένα περιβάλλοντα που βασίζονται σε κοινά μοτίβα εφαρμογών.
  • Application Management– Υποστήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης και διαχείρισης των εφαρμογών τρίτων με βελτιστοποιημένες δυνατότητες υλοποίησης και διαχείρισης, προσαρμοσμένες σε κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή.
  • Integration – Ενοποίηση των εφαρμογών σας που παρέχονται μέσω cloud με άλλες εφαρμογές ή πόρους εντός των εγκαταστάσεών σας ή σε cloud.

Επίσης, μια βασική βελτίωση του SmartCloud είναι οι νέες υπηρεσίες για την αυτοματοποίηση των πλέον συνηθισμένων απαιτητικών εργασιών που  σχετίζονται με τη διαχείριση περιβαλλόντων SAP στο cloud. Το SmartCloud for SAP Applications αξιοποιεί την πείρα της IBM στη διαχείριση περισσοτέρων από 1,5 εκατομμυρίων χρηστών SAP για τον σημαντικό περιορισμό του κόστους και της εργασίας που σχετίζονται με την κλωνοποίηση, τις ανανεώσεις και τις επιδιορθώσεις SAP.

Δείτε το σχετικό βίντεο της ΙΒΜ

Εξοικονόμηση χρόνου

Αυτές οι νέες υπηρεσίες πλατφόρμας παρέχουν δραματικές βελτιώσεις ως προς την εξοικονόμηση κόστους και χρόνου: H IBM υποστηρίζει ότι με το Smart Cloud ο εξοικονομείται χρόνος για διάφορες ενέργειες, όπως ενδεικτικά για τη διιαμόρφωση περιβάλλοντος ανάπτυξης  περιορίζεται από εβδομάδες σε ώρες, οι ώρες διαχείρισης ανά βάση δεδομένων από έξι την εβδομάδα σε μία την εβδομάδα, στην υλοποίηση εφαρμογών web  από εβδομάδες  σε λεπτά, για την ενοποίηση εφαρμογών από μήνες  σε ημέρες ή ακόμα και ώρες, στην παροχή περιβάλλοντος δοκιμών SAP σε λεπτά αντί για εβδομάδες   και τέλος στον απαιτούμενο αριθμό χειριστών για τη διαχείριση εφαρμογών σε έναν χειριστή ανά 10 εφαρμογές αντί ενός χειριστή ανά 100 εφαρμογές.

ΙΒΜ SmartCloud Enterprise+ στις ΗΠΑ

Η IBM ανακοινώνει επίσης της διαθεσιμότητα του IBM SmartCloud Enterprise+ στις ΗΠΑ, με τη διάθεσή του διεθνώς να προγραμματίζεται έως το τέλος του 2012.  Έχοντας ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος, το SmartCloud Enterprise + προσφέρει την εξοικονόμηση κόστους και την επεκτασιμότητα ενός δημόσιου περιβάλλοντος cloud με την ευελιξία προσαρμογής της ασφάλειας, τις υπάρχουσες εφαρμογές, την αξιοπιστία, τη διαχείριση και τις υπηρεσίες υποστήριξης που είναι πιο συνηθισμένες σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον. Η IBM σκοπεύει να καταστήσει το SCE+ διαθέσιμο σε εμπορικούς συνεργάτες της IBM που πληρούν τις προϋποθέσεις για μεταπώληση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Η IBM διαθέτει την υπηρεσία Cloud Migration Service για πελάτες που επιθυμούν hosting  και εφαρμογές κατ’ απαίτηση στις ΗΠΑ για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων της λειτουργίας σε SmartCloud της IBM, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο της μετάβασης σε παροχή μέσω cloud.

Για πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη και τη διαθεσιμότητα για τις νέες υπηρεσίες IBM SmartCloud, διαβάστε στη διεύθυνση http://www.ibm.com/cloud-computing/us/en/paas.html

IBM SmartCloud Foundation
Τι είναι το image sprawl

Η IBM ανακοινώνει την οικογένεια λύσεων ιδιωτικού cloud SmartCloud Foundation για να βοηθήσει τις εταιρείες στη γρήγορη σχεδίαση και υλοποίηση ιδιωτικών περιβαλλόντων cloud με ένα νέο επίπεδο ελέγχου στην παροχή και διαχείριση υπηρεσιών cloud.  Καθώς οι οργανισμοί κάνουν το επόμενο βήμα πέρα από το virtualized data center και αρχίζουν να επεκτείνουν τα περιβάλλοντα cloud, προβληματίζονται για τη διαχείριση της κατάστασης που είναι γνωστή ως «image sprawl» (ανεξέλεγκτη εξάπλωση εικόνων).

Το χαρτοφυλάκιο SmartCloud Foundation περιέχει τις εξής προτάσεις:

Η λύση IBM SmartCloud Entry, η οποία παρέχεται από το IBM Starter Kit for Cloud, προσφέρει τα δομικά στοιχεία για τη δημιουργία ιδιωτικών cloud σε συστήματα virtualized IBM System x και Power Systems. Η λύση παρέχει απλοποιημένη εκκίνηση και διαχείριση για περιβάλλοντα cloud σε συστήματα Power και x86, τυποποίηση των virtual machines και βελτιωμένη παραγωγικότητα των λειτουργιών με ένα εύχρηστο interface αυτοεξυπηρέτησης. Οι οργανισμοί μπορούν επίσης εύκολα και γρήγορα να επεκταθούν σε πιο εξελιγμένες λύσεις cloud καθώς οι επιχειρησιακές απαιτήσεις και τα φορτία εργασίας αυξάνονται.

Το λογισμικό IBM SmartCloud Provisioning προσφέρει έναν πανίσχυρο μηχανισμό provisioning και σύστημα διαχείρισης εικόνων για τη δυναμική δημιουργία ή παροχή εικονικών μηχανών.  Το λογισμικό μπορεί να δημιουργήσει εκατοντάδες εικονικές μηχανές σε λιγότερο από ένα λεπτό και να επεκτείνει τον αριθμό τους σε περισσότερες από 4.000 εικονικές μηχανές σε λιγότερο από μία ώρα.
   
Το IBM SmartCloud Monitoring αξιοποιεί την κορυφαία στον κλάδο τεχνογνωσία στον τομέα του monitoring παρέχοντας μεγαλύτερη ορατότητα στην απόδοση των εικονικών και φυσικών περιβαλλόντων: πόρων αποθήκευσης, δικτύων και server.

IBM SmartCloud Ecosystem

Η IBM αναλαμβάνει μια σημαντική δέσμευση έναντι της κοινότητας των εμπορικών συνεργατών της, να τους βοηθήσει στη γρήγορη αναβάθμιση και συμμετοχή τους στη μετάβαση του κλάδου στην τεχνολογία cloud, διευκολύνοντάς τους να παρέχουν λύσεις δημόσιων και ιδιωτικών cloud κλάσης μεγάλων επιχειρήσεων στους πελάτες τους.

Η IBM έχει εκατοντάδες συνεργάτες που αναπτύσσουν εφαρμογές οι οποίες θα εκτελούνται στο IBM SmartCloud. Για παράδειγμα, η SugarCRM θα παρέχει τις εφαρμογές της στο IBM SmartCloud. Τα διευθυντικά στελέχη θα έχουν πλέον ταχύτερη πρόσβαση σε αναφορές και στοιχεία πωλήσεων καθώς και σε εργαλεία ανάλυσης προκειμένου να αξιολογούν την απόδοση των πωλήσεων.

«Οι πελάτες αναζητούν τρόπους να απλοποιήσουν τα περιβάλλοντά πληροφορικής με χαμηλότερο κόστος και περισσότερο επεκτάσιμη υποδομή για ανάπτυξη και η Sugar παρέχει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα στο IBM SmartCloud», δηλώνει ο Larry Augustin, διευθύνων σύμβουλος στη SugarCRM. «Βλέπουμε το IBM SmartCloud να παρέχει στους πελάτες τη σιγουριά ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή, ενώ επίσης επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα από οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Επιπλέον, έχοντας πλέον πρόσβαση σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη τεχνολογιών της IBM η οποία είναι διαθέσιμη στο SmartCloud, όπως σε εργαλεία ανάλυσης και συνεργασίας, μπορούμε να παρέχουμε περισσότερο εξελιγμένες λύσεις CRM στους πελάτες μας.»

Αποθήκευση ως υπηρεσία

Επίσης, IBM παρουσιάζει νέες προτάσεις για την «αποθήκευση ως υπηρεσία» (storage as a service) από τη Nirvanix, στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου IBM SmartCloud οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για τους πελάτες παγκοσμίως. Με τον ενσωμάτωση της τεχνολογίας αποθήκευσης cloud της Nirvanix, οι υπηρεσίες αποθήκευσης SmartCloud της IBM θα παρέχουν στους πελάτες μια λύση ικανή για την υποστήριξη εκατομμυρίων χρηστών, δισεκατομμυρίων αντικειμένων και exabyte δεδομένων, συμπληρώνοντας τα υπάρχοντα ασφαλή περιβάλλοντα εικονικών server της IBM στο cloud.

Η ΙΒΜ στο «σύννεφο»

Η IBM ξεκίνησε την πρωτοβουλία της για τα cloud σχεδόν πριν από πέντε χρόνια ιδρύοντας τα εργαστήρια «Blue Cloud» ανά τον κόσμο και συνεργαζόμενη με χιλιάδες καινοτόμες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και πανεπιστήμια.

Τα cloud είναι πλέον ένας βασικός τομέας ανάπτυξης για την IBM, ο οποίος αναμένεται να αποφέρει 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα έως το 2015, από υλικό, λογισμικό και υπηρεσίες.

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η IBM ανακοίνωσε νέες προτάσεις cloud, με νέες λύσεις για το εμπόριο ως υπηρεσία (Commerce-as-a-Service) και το μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με τεχνολογίες οι οποίες προέρχονται από σημαντικές εξαγορές, όπως της Unica, της Coremetrics και της Sterling Commerce, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης της IBM.

Με μια πρωτοβουλία που είναι γνωστή ως Smarter Commerce on the Cloud (Εξυπνότερο εμπόριο στο cloud), η IBM συνεργάζεται ήδη με εκατοντάδες κορυφαίες εταιρείες, όπως οι Autotrader, Danone, DBS Bank, Guidewell, McKesson, PETCO, Sears, Staples, Target Corp., True Value, VISA, Whirlpool, Winn-Dixie και πολλές άλλες, για να μεταμορφώσει τις λειτουργίες τους μάρκετινγκ, πωλήσεων, υπηρεσιών και αλυσίδας εφοδιασμού.

In.gr Τεχνολογία

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr