Τροπολογία με την οποία προτείνεται τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων να διατίθενται «αποκλειστικά για τη μείωση του δημοσίου χρέους» κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Επίσης προβλέπεται στην Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να συμμετέχουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Μεταφορών, ενώ ορίζεται και ειδική διαδικασία για την πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων, μέσω τριμελούς επιτροπής ανάθεσης έργου, μιας τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και εκτέλεσης της σύμβασης και μιας πενταμελούς επιτροπής ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης. 

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε επίσης άλλες δύο τροπολογίες που η πρώτη αφορά την εξόφληση των οφειλών του ΟΠΑΔ προς τους προμηθευτές του και η δεύτερη τη λειτουργία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά και τις απορροφήσεις θυγατρικών εταιρειών των τραπεζών από τις ίδιες.

Ειδικότερα με την τελευταία τροπολογία προτείνεται η παράταση της κάλυψης των δαπανών λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ από τον τακτικό προϋπολογισμό και επαναπροσδιορίζεται το καθεστώς αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων.

Ακόμη, παρέχεται το δικαίωμα, κατά την απορρόφηση εταιρίας του χρηματοπιστωτικού τομέα από πιστωτικό ίδρυμα που εφαρμόζει εγκεκριμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και κατέχει το 100% των μετοχών της πρώτης, να μεταφέρεται υπό προϋποθέσεις η ζημία στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος, συμψηφιζόμενη με τα προκύπτοντα κέρδη του, των επόμενων τριών χρόνων.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ