Σάββατο 18 Μαϊου 2024
weather-icon 21o
Όλγα Κεφαλογιάννη: Πόροι 387 εκ. για τον τουρισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης

Όλγα Κεφαλογιάννη: Πόροι 387 εκ. για τον τουρισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης

Την πορεία των δράσεων παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη

Πόροι ύψους 387 εκατ ευρώ διατίθενται για έργα στον τομέα του τουρισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), όπως ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Μάλιστα όπως τόνισε όλα τα έργα λειτουργούν με τη λογική της προτεραιότητας (firs come, first serve) και συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν να αξιοποιήσουν τους πόρους.

«Πρόκειται για έργα που στοχεύουν στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών μας, στην διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τέλος στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων», είπε η υπουργός.

Η κυρία Κεφαλογιάννη επεσήμανε πως το υπουργείο εργάζεται εντατικά ώστε να επιτύχει τη μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, ενώ τόνισε πως διαθέτει το σχέδιο και την πολιτική βούληση ώστε να κερδίσει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Με την υλοποίηση όλων των έργων που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε, κατέληξε η υπουργός Τουρισμού, στοχεύουμε σε μια ανάπτυξη που αφορά όλη τη χώρα και τα οφέλη της οποίας θα κατανέμονται στην κοινωνία και τους πολίτες ισόρροπα δίκαια και ανταποδοτικά.

Τα έργα λοιπόν που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαρθρώνονται σε τέσσερις Δράσεις:

-Πρώτον: Δράση με τον γενικό τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 321 εκ. ευρώ

-Δεύτερον: Δράση που αφορά στην «Τουριστική Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού περί τα 45 εκ. ευρώ

-Εν συνεχεία με τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού περίπου 10 εκ ευρώ.

-Και τέλος Δράση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού», προϋπολογισμού επίσης περί τα 10 εκ ευρώ

1. Δράση «Τουριστική ανάπτυξη»

Για την Δράση με τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη» έχει σημειωθεί κατά το τελευταίο δίμηνο σημαντική πρόοδος.

Ήδη το Υπουργείο έχει προχωρήσει στη δημοσίευση τεσσάρων Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από δυνητικούς δικαιούχους.

Οι προσκλήσεις αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για ενισχύσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ανάπτυξης Ορεινού Τουρισμού, προσβασιμότητας σε παραλίες,  και αναβάθμισης τουριστικών λιμένων.

Επιπλέον έχει δημοσιευτεί Διακήρυξη με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου  που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών.

Οι Προσκλήσεις αυτές καθώς και η Διακήρυξη των υποέργων της Δράσης, κινητοποιούν ήδη πόρους ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Όσον αφορά τη διακήρυξη Συμφωνίας – Πλαισίου  που αφορά στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

-Πρώτον το έργο που αφορά στη «Διαχείριση Προορισμών», με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Με το έργο αυτό είπε η Υπουργός, στοχεύουμε στην πιο αποδοτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση των επιμέρους προορισμών της χώρας.

Δημιουργούμε τις  προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών και συναρμόδιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, πρόσθεσε.

Η Συμφωνία – Πλαίσιο, προϋπολογισμού 11.160.000 έχει αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την προετοιμασία σύστασης Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών ανά την επικράτεια, και την τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση και ενεργοποίηση των Οργανισμών αυτών και την υλοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών.

Ακόμη, το πλαίσιο του έργου προβλέπεται η σύναψη δύο ακόμα συμβάσεων. Η πρώτη Σύμβαση αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.  Με τη λειτουργία της πλατφόρμας αυτής θα διασφαλιστεί η έγκαιρη συγκέντρωση και ομοιογενής επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, για τον τουρισμό. Και συνεπώς θα ενισχυθεί σημαντικά η πληροφόρηση με στόχο την εκπόνηση νεών πολιτικών και δράσεων.

Η δεύτερη σύμβαση θα αφορά στην προώθηση και προβολή των προορισμών στους οποίους συστήνονται οι Οργανισμοί αυτοί.

Ορεινός τουρισμός

Το επόμενο υποέργο της Δράσης, με προϋπολογισμό 56 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύει στην ανάπτυξη του Ορεινού Τουρισμού. Αποτελεί βασική επιδίωξη του Υπουργείου να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο τεράστιος φυσικός πλούτος και η ομορφιά των ορεινών περιοχών της χώρας μας..

Συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην προσπάθειά μας για επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέραν των μηνών τουριστικής αιχμής.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων. Στις 25 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκαν οι σχετικές προσκλήσεις, με λήξη προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαρτίου 2024.

Προβλέπεται ακόμα στο πλαίσιο του έργου αυτού και Σύμβαση με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό.

Τουρισμός υγείας

Περαιτέρω, ένα ακόμα έργο με προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ περίπου, αφορά την προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών.

Το έργο περιλαμβάνει λοιπόν δράσεις ενισχύσεων για τη αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Αφορά μάλιστα λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας, ενώ μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων.

Και εδώ, το σχέδιο της σχετική πρόσκλησης δυνητικών δικαιούχων βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.

Αγροτουρισμός-γαστρονομία

Με το τέταρτο Υποέργο της Δράσης,  το Υπουργείο στοχεύει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας  των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων.

Κάτι που επίσης θα συμβάλει σημαντικά στη διαφοροποίηση της τουριστικής μας προσφοράς,  αλλά και στη διασύνδεση των προορισμών.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται αρχικά  η ανάπτυξη ενός Δικτύου Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού.

Πόροι 159 εκατ. ευρώ για τουριστικούς λιμένες

Το πέμπτο υποέργο της δράσης στοχεύει στην  αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων ανά την επικράτεια. Στοχεύουμε εδώ στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για θαλάσσιο τουρισμό προς τη χώρα μας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του υπουργείου Τουρισμού που χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΑΑ, συνολικου προϋπολογισμού 159 εκ. ευρώ.

Θεωρούμε ότι το έργο αυτό θα αλλάξει πραγματικά του όρους ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας, τόνισε η κα Κεφαλογιάννη.

Ιδιαίτερη έμφαση εδώ δίνεται στην απεξάρτηση από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας.

Και για το έργο αυτό, και ειδικότερα για το σκέλος που αφορά έργα αναβάθμισης λιμένων, δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση στις 25 Οκτωβρίου.

Προσβάσιμες παραλίες

Επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Προσβάσιμες Παραλίες», προϋπολογισμού 17 εκ ευρώ περίπου.  Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην αύξηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες,  με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους, την ΕΤΑΔ αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις.  Και για αυτό το έργο η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε τον περασμένο μήνα.

Καταδυτικά πάρκα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιπλέον έργο που περιλαμβάνει την χρηματοδότηση εκπόνησης μελετών για νέα καταδυτικά πάρκα καθώς και αναβάθμιση υφιστάμενων θαλάσσιων πάρκων.

Είναι ένα έργο που επίσης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας.

2. Δράση  «Τουριστική Εκπαίδευση»

Η επόμενη Δράση αφορά στην επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού  και έχει συνολικό προϋπολογισμό περί τα 45 εκ. ευρώ

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης της Δράσης  είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των απασχολούμενων στον τομέα του τουρισμού.

Τα προγράμματα επανειδίκευσης θα καλύπτουν διάφορες ειδικότητες και αντιμετωπίζουν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του κλάδου.

Περιλαμβάνεται λοιπόν, η παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από  παρόχους κατάρτισης, καθώς και η καταβολή επιδόματος σε τουλάχιστον 18.000 καταρτιζόμενους για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.

3. Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων»,

Τα έργα που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στο να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

Και κυρίως να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Προβλέπεται λοιπόν η ανάπτυξη νέου ευέλικτου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων και η παροχή προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ακόμα προβλέπεται η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας MyDigitalTourism. Σκοπός της πλατφόρμας, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών, ταξιδιωτών,  σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

Προβλέπεται ακόμα η δημιουργία υποσυστήματος καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα.

Εκτός από ψηφιακές υπηρεσίες η  Δράση περιλαμβάνει και υπηρεσίες Ψηφιοποίησης εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου. Πρόκειται λοιπόν συνολικά για ένα εμβληματικό έργο  το οποίο δώσει λύσεις, ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αδειοδοτήσεις τουριστικών επιχειρήσεων.

Αλλά και στο κομμάτι της πληροφόρησης για τη νομοθεσία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση και λειτουργία  επιχείρησης.

4. Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΤ»

Η Δράση που αφορά  στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ» βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Περιλαμβάνει υποέργα τα οποία στοχεύουν στην ακόμα πιο ποιοτική και με σύγχρονους επικοινωνιακά όρους πληροφόρηση των επισκεπτών.

Ειδικότερα περιλαμβάνεται αρχικά η δημιουργία Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη. Στον χάρτη αυτό θα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται με ελκυστικό τρόπο τα ειδικά χαρακτηριστικά των προορισμών.

Ακόμα, στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται και η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Το εργαλείο αυτό θα λειτουργήσει ως αυτόνομη συλλογή πληροφοριακού υλικού του ΕΟΤ στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Τέλος με ένα ακόμα έργο θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης των ταξιδιωτών. Με χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης 2ης γενιάς, θα παρέχει στο κοινό πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Και θα περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πύλη που θα αποτελέσει την μετεξέλιξη του υφιστάμενου επίσημου portal visitgreece.gr, αλλά και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές.

Τέλος, το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην μέγιστη απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων και όπως τόνισε η Υπουργός «όλα τα έργα λειτουργούν με προτεραιότητα (first come first serve). Μακάρι οι δυνητικοί δικαιούχοι να σπεύσουν, αφού μιλάμε για υφιστάμενες υποδομές που μπορούν να αναβαθμιστούν, εάν δούμε ότι κάτι έχει ζήτηση θα μπορούμε να κάνουμε αναπροσαρμογές. Στόχος, να κάνουμε το νέο χάρτη της χώρας και ανάλογα με το πώς κινείται το πρόγραμμα, να δούμε το ενδεχόμενο αναμόρφωσης».

Πηγή: ΟΤ

Sports in

Προκαλεί ίλιγγο το χρηματικό έπαθλο του φετινού Ρολάν Γκαρός (vids)

Αυξημένο 7.8% συγκριτικά με την περσινή σεζόν, με το συνολικό ποσό να φτάνει 53.5 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Μαϊου 2024