Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023
weather-icon 21o
ps. post
scriptum

Στις καλένδες η διάσπαση. Στο συνέδριο ή θα κιοτέψουν και εκεί;

ΗΛΕΚΤΩΡ: Η κυκλική οικονομία και η παραγωγή πράσινης ενέργειας στο επίκεντρο της δραστηριότητας της

ΗΛΕΚΤΩΡ: Η κυκλική οικονομία και η παραγωγή πράσινης ενέργειας στο επίκεντρο της δραστηριότητας της

Η σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων

H ΗΛΕΚΤΩΡ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτελεί μία πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας με περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Η σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων, που περιλαμβάνουν τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου και βιομάζας.

Ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με υλοποιημένα έργα σε 8 χώρες, αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία που κατέχει και εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής στον κλάδο της δραστηριότητάς της, ενώ μέσω των θυγατρικών εταιρειών της στη Γερμανία, καλύπτει όλο το εύρος των εφαρμογών βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων.

.

Η εμπειρία της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, μέχρι σήμερα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Κατασκευή 13 μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας με αερόβια επεξεργασία(~ 2.2 εκατ. τόνοι συνολικά) εκ των οποίων 3 (Κοζάνη, Λάρνακα & Osnabrueck) μέσω συμβάσεων που περιλαμβάνουν και λειτουργία (ΣΔΙΤ / Παραχώρηση)
 • Κατασκευή, χρηματοδότηση & λειτουργία 4 εγκαταστάσεων ενεργειακής αξιοποίησης εκλυόμενου βιοαερίου από ΧΥΤΑ δυναμικότητας ~ 34 MWe
 • Κατασκευή 16 μονάδων αναερόβιας χώνευσης οι οποίες στο σύνολό τους είναι εγκατεστημένες στη Γερμανία με συνολική δυναμικότητα > 240.000 τόνων ετησίως
 • Κατασκευή 2 Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) συνολικής δυναμικότητας 175 χιλιάδων τόνων ετησίως
 • Λειτουργία 1 ΚΔΑΥ συνολικής δυναμικότητας 60 χιλιάδων τόνων ετησίως
 • Κατασκευή μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης λιγνίτη και βιομάζας δυναμικότητας 30MWth για σκοπούς τηλεθέρμανσης
 • Λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) Α. Λιοσίων (δυναμικότητα 300 χιλ τόνοι ετησίως)
 • Κατασκευή & λειτουργία του Αποτεφρωτήρα κλινικών απορριμμάτων δυναμικότητας 12 χιλιάδων τόνων ετησίως
 • Λειτουργία μονάδας αποστείρωσης κλινικών απορριμμάτων δυναμικότητας ~ 4 χιλιάδων τόνων ετησίως
 • Κατασκευή και λειτουργία των μεγαλύτερων ΧΥΤΑ σε Ελλάδα και Κύπρο
 • Κατασκευή & λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και βιολογικού καθαρισμού Αστικών Λυμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο
 • Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
 • Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα, Γεωθερμία κλπ)

Συνολικά μέσω των έργων που η εταιρεία έχει υλοποιήσει και λειτουργεί, επεξεργάζεται 800.000 τόνους απορριμμάτων, παράγει περισσότερες από 200.000 MWh πράσινης ενέργειας (Waste to Energy), ανακτά 87.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών και αξιοποιεί περισσότερα από 110 εκ. κυβικά μέτρα βιοαερίου ετησίως, που συνεισφέρουν στην αποφυγή εκπομπής περίπου 880 χλδ ισοδύναμων τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα σε ετήσια βάση.

Μέσω των πρακτικών που εφαρμόζονται στα έργα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων, επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, διατηρώντας την αξία των φυσικών πόρων, των πρώτων υλών και των προϊόντων και ενισχύοντας τη συμβολή της στην κυκλική οικονομία.

.

Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

Όσον αφορά την διαχείριση ΑΣΑ, μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων της ΗΛΕΚΤΩΡ περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Σόφιας (Βουλγαρία)

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο με δυναμικότητα 410.000 τόνων/έτος.   Αποτελεί το ολοκληρωμένο σύστημα εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των αστικών στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σόφιας στη Βουλγαρία καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων.    Η ΗΛΕΚΤΩΡ εγκαινίασε τη συγκεκριμένη μονάδα τον Σεπτέμβριο 2015.    Το έργο περιλάμβανε τη μελέτη, κατασκευή και έναρξη λειτουργίας της μονάδας σε διάστημα 21 μηνών, που αποτελεί επίτευγμα βάσει του μεγέθους του Έργου.

Οι τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνονται στις μεθόδους επεξεργασίας κατατάσσουν το έργο αυτό στην πρώτη θέση των πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα

Το ΟΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί το πρώτο ΣΔΙΤ απορριμμάτων στην Ελλάδα, το πρώτο δηλαδή έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε με τη μορφή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας ανέλαβε η εταιρεία ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ, το 2015, ενώ η κατασκευή ολοκληρώθηκε στις 10/6/2017. Έκτοτε το έργο λειτουργεί επιτυχώς η εταιρία ΕΔΑΔΥΜ ΜΑΕ επίσης 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα έργου που υλοποιήθηκε μέσω ΣΔΙΤ και το οποίο έχει αποδώσει τα μέγιστα, καθώς το έργο υπερβαίνει τους συμβατικούς στόχους, επιτυγχάνοντας εκτροπή βιοαποδομήσιμων υλικών από ταφή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% και με το υπόλειμμα προς ταφή να είναι λιγότερο από 36% των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης της μονάδας ανήλθε στα 48 εκατ. Ευρώ και κατά τη διάρκεια της κατασκευής δημιουργήθηκαν πάνω από 150 θέσεις εργασίας, ενώ σήμερα απασχολούνται στη λειτουργία του πάνω από 135 εργαζόμενοι.

Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων, Λάρνακας

Η μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Λάρνακας αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα παγκοσμίως με εκτεταμένο οπτικό διαχωρισμό για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα, δυναμικότητας 190.000 τόνων ανά έτος.

.

 

Πράσινη Ενέργεια

Όσον αφορά σε έργα παραγωγής πράσινης ενέργειας,  η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει κατασκευάσει, χρηματοδοτήσει και λειτουργεί 4 μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου εκλυόμενο από Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Waste to Energy) συνολικής ισχύος ~ 34 MW,  καθώς και 3 αιολικά πάρκα με συνολική ισχύ 7,8 MW.

Σημειώνεται ότι η μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου ΧΥΤΑ Λιοσίων/Φυλής συνολικής δυναμικότητας 24,2 MW συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες παγκοσμίως ενώ  αντίστοιχα, τα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου ΧΥΤΑ που λειτουργεί η ΗΛΕΚΤΩΡ σε Μαυροράχη (δυναμικότητα 3,52 MW), Ταγαράδες (αδειοδοτημένη ισχύ 5,048 MW) και Κοζάνη (δυναμικότητα 1,26 MW) αποτελούν έργα στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική βελτίωση των περιφερειακών ΧΥΤ. Με το παραγόμενο βιοαέριο των ΧΥΤΑ που τροφοδοτεί τους σταθμούς, παράγεται ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ αποφεύγεται η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου (συγκεκριμένα, μεθάνιο CH4), βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ταυτόχρονα οι σταθμοί έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής τεχνογνωσίας και απασχολούν προσωπικό από την τοπική κοινωνία.

Πέραν της ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου, η εταιρεία κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία το έργο της τηλεθέρμανσης Αμυνταίου  30 MWth με συν-αξιοποίηση βιομάζας και λιγνίτη με ετήσια διανομή θερμικής ενέργειας ~50.000 ΜWh.  Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο έργο, που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια μια ολόκληρη περιοχή που πριν τροφοδοτούνταν από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΗΣ). Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Αμυνταίου δεδομένου ότι τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία την κρίσιμη στιγμή όπου δεν υπήρχε εναλλακτική πηγή παροχής θερμότητας στο δίκτυο μετά και την οριστική παύση λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου τον Απρίλιο του 2020. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε υπάρξει εναλλακτική για την διασφάλιση της απαιτούμενης θερμότητας και η λύση δόθηκε με τους λέβητες βιομάζας της ΗΛΕΚΤΩΡ και έχει επαναφέρει την κανονικότητα, ως προς την παροχή ενέργειας. Το έργο αυτό, εισάγει μια καινούργια τεχνολογία και  δείχνει και στην  υπόλοιπη Ελλάδα, το δρόμο για τη νέα εποχή στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.

Η αύξηση της χρήσης βιομάζας και εναλλακτικών  καυσίμων αποτελεί πλέον ζητούμενο και αναμένεται να  οδηγήσει σε ανάπτυξη δικτύων βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων με ανανεώσιμη χροιά και σημαντικά βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συγκριτικά με την πρότερη κατάσταση, προσφέροντας  την δυνατότητα για οικονομική και αειφόρο ανάπτυξη. Η φιλοσοφία αυτή έρχεται από το μέλλον, και είναι πλήρως συμβατή με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, στους οποίους οφείλουν να συνταχθούν όλοι οι φορείς και η κοινωνία των πολιτών σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «επαναστατική» αυτή μετάβαση, γίνεται στη λογική της αειφορίας, δηλαδή της χρήσης των φυσικών οικοσυστημάτων και των πηγών ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία.

.

Τέλος, ειδική μνεία γίνεται στην Μονάδα Aποτέφρωσης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί η ΗΛΕΚΤΩΡ κατέχει τη μοναδική άδεια στην Ελλάδα για διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων με τη μέθοδο της θερμικής επεξεργασίας (αποτέφρωσης), με δυναμικότητα που φτάνει τους 11.000 τόνους ετησίως, καλύπτοντας έτσι με ασφάλεια για το περιβάλλον το  σύνολο των αναγκών των Υγειονομικών μονάδων της χώρας. Επιπλέον μέσω της ανάληψης του έργου  για τον Εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Θερμικής Επεξεργασίας Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων και τη μετατροπή της μονάδας του Αποτεφρωτήρα σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας (Waste to Energy), θα επιτευχθεί σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτύπωμα.

Πρωταγωνιστής στην κυκλική οικονομία & την πράσινη μετάβαση

 Σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και με κινητήριο δύναμη τους πάνω από 1.000 εργαζομένους της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ΗΛΕΚΤΩΡ πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετάβαση για έναν βιώσιμο κόσμο, διαφυλάσσοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα και βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής, ενώ συνεισφέρει και στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023