Θερμόμετρο. Μάσκα. Αποστάσεις.

Χωρίς αποδυτήρια. Ολιγομελή γκρουπ. Χωρίς επαφή. Χωρίς γυμναστήριο. Χωρίς κανέναν κλειστό χώρο.

Λέξεις και φράσεις που δεν αφορούν κάποιο νοσοκομείο ή κάποιο χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Λέξεις και φράσεις που αποτελούν τη νέα καθημερινότητα του ποδοσφαίρου. Σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Γράψτε το σχόλιό σας