Περισσότερα προβλήματα από εκείνα που στοχεύει να λύσει ενδέχεται να προκαλέσει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Κι αυτό γιατί από την στάση του υπουργείου Εργασίας απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες που είτε είναι ήδη ενταγμένοι σε κάποια προηγούμενη ρύθμιση είτε έχουν χάσει τον διακανονισμό τους, θα εξαρτηθεί εάν οι οφειλέτες θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες, αντί όλες οι οφειλές να αντιμετωπίζονται το ίδιο.

Συγκεκριμένα, στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου αναφέρουν στο «Κεφάλαιο» ότι  ενδεχόμενος αποκλεισμός –όπως εξετάζεται, χωρίς όμως ακόμη να έχει οριστικά αποφασισθεί– των ήδη «ρυθμισμένων» οφειλετών θα εγείρει ακόμα και νομικά θέματα.

Τα θέματα αυτά θα μπορούσαν να προκύψουν επειδή, στην παραπάνω περίπτωση, θα υπάρξουν δύο κατηγορίες οφειλετών: Εκείνοι των οποίων θα έχουν επανυπολογισθεί –και έτσι μειωθεί– με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου τα παλιά χρέη και θα εξοφληθούν σε έως 120 δόσεις και εκείνοι των οποίων τα παλιά χρέη θα παραμείνουν ως έχουν υπολογισμένα με προ του νόμου Κατρούγκαλου διατάξεις και θα εξοφλούνται με πολύ λιγότερες δόσεις…

Ο επερχόμενος διακανονισμός θα έχει μια κομβική ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, θα συνδυάζεται με τον επανυπολογισμό των εισφορών – με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου (δηλαδή ανάλογα με το εκάστοτε εισόδημα των οφειλετών ή το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του 2017) τις οποίες δεν πλήρωσαν οι επαγγελματίες κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2016. Ο επανυπολογισμός αυτός θα οδηγήσει σε μείωση 60%-65% των παλιών οφειλών. Οι επανυπολογισθείσες αυτές οφειλές είναι εκείνες που θα μπορούν να καταβληθούν σε έως 120 δόσεις.

Με άλλα λόγια, θα επανυπολογισθούν και, έτσι, θα μειωθούν μόνο εκείνες οι απλήρωτες, προ του 2016, εισφορές οι οποίες βαραίνουν εκείνους τους οφειλέτες που θα δεχθούν να τις εξοφλήσουν σε έως 120 δόσεις.

Αντίθετα, όσοι δεν δεχθούν να ξοφλήσουν σε 120 δόσεις, δεν θα τους επανυπολογισθούν και, έτσι, δεν θα μειωθούν οι προ του 2016 απλήρωτες εισφορές τους.

Έτσι, αν αποκλεισθούν όσοι είναι σήμερα ενταγμένοι σε μια ρύθμιση, θα συνεχίσουν να πληρώνουν μέχρι εξοφλήσεως τις παλιές υψηλές οφειλές. Με άλλα λόγια, σ’ αυτή την περίπτωση, ο νόμος (Κατρούγκαλου) θα αντιμετωπίζει με αυστηρότερη στάση οφειλέτες, οι οποίοι ρύθμισαν παλιότερα τα χρέη τους και κατάφεραν έως τώρα να είναι συνεπείς, καταβάλλοντας κάθε μήνα τις δόσεις τους.

Αντίθετα, όσοι έως τώρα οφειλέτες δεν ήταν ενταγμένοι σε καμία ρύθμιση, θα μπορέσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων και να εξοφλήσουν τις μειωμένες –λόγω του επανυπολογισμού των εισφορών– οφειλές τους.

Σ’ αυτή την περίπτωση, δηλαδή, ο νόμος (Κατρούγκαλου) θα αντιμετωπίσει πιο ήπια εκείνους τους επαγγελματίες οι οποίοι δεν μπορέσαν στο παρελθόν αν ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση, δίνοντάς τους πλέον τη δυνατότητα του επανυπολογισμού-μείωσης των παλιών χρεών τους.

Αυτό σημαίνει πως, αν το υπ. Εργασίας δεν δώσει τη δυνατότητα στους ήδη «ρυθμισμένους» οφειλέτες να ενταχθούν στις 120 δόσεις, θα ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι στους οφειλέτες, με τους ήδη «ρυθμισμένους» οφειλέτες να είναι οι χαμένοι και οι μελλοντικοί «ρυθμισμένοι» να είναι οι κερδισμένοι.