Οι συστηματικοί αναγνώστες της ενότητας του in.gr που είναι αφιερωμένη στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία διατηρούν ενδεχομένως στη μνήμη τους όσα είχαμε αναφέρει για τη γέννηση της φιλοσοφίας στο πρώτο από τα άρθρα που έφεραν τον τίτλο Μίλητος, το λίκνο της φιλοσοφίας.

Εκεί σημειώναμε ότι στην ιωνική μητρόπολη της Μιλήτου έκανε την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια του πολυτάραχου 6ου αιώνα π.Χ. μια καινούρια στάση απέναντι στα προβλήματα του κόσμου. Οι Μιλήσιοι στάθηκαν απέναντι στην ελληνική Δύση που έτεινε προς το μυστικισμό και δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες τα ερεθίσματα που συνέρρεαν στην πόλη τους από μακρινές χώρες.

Και συνεχίζαμε ως εξής: «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος και ο Αναξιμένης απελευθέρωσαν τη φιλοσοφική θεώρηση της φύσης από το παμπάλαιο μυθικό περίβλημα και έθεσαν τα θεμέλια της Δυτικής επιστήμης. Οι μεγάλοι αυτοί στοχαστές προέβησαν σε μια ριζοσπαστική ανατροπή, καθώς κατάφεραν να απαλλαγούν από το μύθο του έπους, από όλα τα μυθικά δεσμά, και να πραγματοποιήσουν ενσυνειδήτως ένα αποφασιστικό βήμα προς έναν πνευματικό Νέο Κόσμο».

Βεβαίως, στο ίδιο άρθρο είχαμε επισημάνει ότι στην πρώιμη αρχαϊκή φιλοσοφία τους ενυπάρχει μέχρις ενός σημείου η θεολογία, καθώς και ότι είναι αξιοσημείωτη η επίδραση που άσκησαν πάνω τους ξένες κοσμογονίες, οι κοσμογονικοί μύθοι της Ανατολής με τα φαντασιακά στοιχεία τους.