Η μετάβαση από τον 20ό στον 21ο αιώνα σφραγίστηκε τόσο από το συνολικό άνοιγμα της παγκόσμιας, όχι μόνο ναυτιλιακής, οικονομίας όσο και από την είσοδο νέων μεγάλων «παικτών» στην παγκόσμια σκακιέρα. Αυτό συνέβη τόσο έντονα και μετά την πτώση ή/και τον μετασχηματισμό πολιτικών συστημάτων που αναδιαμόρφωσαν τις διεθνείς ισορροπίες, όπως με τη μετάβαση από την ΕΣΣΔ στη νέα Ρωσία, ή από τη μετεξέλιξη της Κίνας σε παγκόσμια δύναμη που απέκτησε καλπάζοντα ρόλο και λόγο στον χάρτη των εξελίξεων. Κατά την ίδια περίοδο η Ελλάδα έζησε τις δικές της εποχές ιδιότυπης και ενίοτε προβληματικής ωρίμασης, που σήμερα αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι είχαν κρίσιμες πλευρές ανάσχεσης μιας επιβεβλημένης δυναμικής πορείας.
Δεν ήταν πάντοτε έτσι: οι στρεβλώσεις που συνόδευσαν το ελληνικό κράτος στην εποχή τόσο μετά την ένταξή του στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα όσο και της έκρηξης της παγκοσμιοποίησης, δυστυχώς, δεν έγιναν όσο έπρεπε κατανοητές στον καιρό τους. Μία από τις πιο σταθερές, «προφητικές», έγκυρες, ελεύθερες και επίμονες ελληνικές φωνές προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και εκείνη του ιστορικού περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος» που έδωσε διαρκή μάχη δεκαετιών στην προσπάθεια να συμβάλει ώστε η Ελλάδα και το πολιτικό της σύστημα να δουν πιο μακριά και πιο καθαρά.
Ο «Οικονομικός», ο διευθυντής του Γιάννης Μαρίνος, η εκδοτική ομάδα, οι αρθρογράφοι και οι συνεργάτες του εντύπου, το έπραξαν συστηματικά και χωρίς να καμφθούν από τις πάμπολλες αντιδράσεις σε όλο το φάσμα της οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας, πολύ συχνά σε οξεία σύγκρουση με όλους όσοι επιθυμούσαν, για τους δικούς τους λόγους, τη διατήρηση ενός πεπαλαιωμένου και οπισθοδρομικού status quo. Το έπραξε και με την αρθρογραφία του για τη ναυτιλία, της οποίας ένα μόνο μέρος, προφητικό και μαχητικό, αναδημοσιεύεται εδώ από τα αρχεία του «Ο.Τ.», δείχνοντας στον αναγνώστη, με την απόσταση των είκοσι πλέον χρόνων από τη δημοσίευση αυτών των κειμένων, εξίσου πολλά με την εποχή που αυτά για πρώτη φορά δημοσιεύθηκαν.
Η τελευταία αυτή ενότητα του ειδικού ενθέτου του «Βήματος» και του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» για τη ναυτιλία και την  ιστορία της κατά τον 20ό αιώνα και την πορεία της ήδη επί δύο σχεδόν δεκαετίες στον 21ο, παρουσιάζει  (με την πολύτιμη συμβολή της ΕΕΕ και του ΙΟΒΕ), ορισμένα από τα κύρια μόλις επικαιροποιημένα σχετικά μεγέθη, τις προκλήσεις και τους προσανατολισμούς της νέας εποχής για την ελληνική και τη διεθνή ναυτιλία.
Η πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου είναι πλέον τέτοια που μια συνολική, πλήρης και ενδελεχής προσέγγιση των παραμέτρων διαμόρφωσης της «επόμενης μέρας» στις παγκόσμιες ναυτιλιακές εξελίξεις, στις οποίες ο Ελληνισμός αναμφίβολα θα εξακολουθήσει να πρωταγωνιστεί, είναι εγχείρημα που απαιτεί από μόνο του πολύ μεγάλο εύρος ειδικών προσεγγίσεων. Τα πεδία είναι πολλά και σύνθετα. Για να αναφέρει κανείς απλώς ορισμένα από τα βασικά, πρέπει να σταθεί στις ριζοσπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις και στη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της «πράσινης» τεχνολογίας, στον όλο και πιο απαιτητικό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα, στην πολυπλοκότητα της κρατικής και, κυρίως, της υπερεθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, στα ζητήματα εκπαίδευσης, αλλά και στις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα, ειδικά σε φάσεις όξυνσης, τη ναυτιλία και το έργο της.
Δεν ήταν έργο αυτού του ειδικού ιστορικού ενθέτου να προσεγγίσει όλα τα παραπάνω, κάτι όμως που, ασφαλώς, μπορεί να συμβεί με τη δέουσα πληρότητα στο μέλλον. Είναι όμως έργο όλων όσοι εμπλέκονται με τη ναυτιλία να το πράξουν – και μάλιστα από κοινού. Και είναι έργο της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει το συντομότερο δυνατόν πως θα πράξει ό,τι μπορεί προκειμένου να συμβάλει στο να διατηρηθεί και να αυξηθεί η ελληνική ναυτιλιακή ισχύς και, κυρίως, να διαμορφώσει τις απαραίτητες συνθήκες της μέγιστης δυνατής παρουσίας της στην ίδια την Ελλάδα, ιδίως προς όφελος, πάνω απ’ όλα, της οικονομίας της, της ίδιας της χώρας και του λαού της.
Γ.Π.Μ.

Διαβάστε: