Την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου 400 εκατ. λόγω των ευμετάβλητων και δυσμενών συνθηκών των αγορών.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματαγορές, σημειώνεται.