Σε συντηρητική οδό φαίνεται ότι αρχίζει και κινείται όλο και μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το εντυπωσιακό και συνάμα ενδιαφέρον για πολιτική ανάλυση στοιχείο, αναδεικνύεται από τις περισσότερες μετρήσεις και αυτό έχει την αξία του, εάν κανείς προσπαθήσει να το ερμηνεύσει παράλληλα με τις κινήσεις της κυβέρνησης στο λεγόμενο αξιακό πεδίο (π.χ. προώθηση ρύθμισης για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, κ.α.)

Μια προσεκτική ανάλυση των μετρήσεων δείχνει ότι υπάρχει σημαντική ιδεολογική μετατόπιση στην ελληνική κοινωνία. Αρκετά σημαντικός αριθμός πολιτών στρέφεται στο συντηρητισμό και σε αρκετά συντηρητικές απόψεις και θέσεις.

Και αυτή είναι μια εξέλιξη που πρέπει να αξιολογήσει όλο το πολιτικό σύστημα και παράλληλα να αποκωδικοποιήσει τα κοινωνικά μηνύματα που εκπέμπονται. Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει στροφή στο επίπεδο των τάσεων του εκλογικού σώματος, αλλά στο πεδίο της ιδεολογίας.

Εάν παρατηρήσει κανείς με προσοχή πώς άλλαξε ο ιδεολογικός χάρτης την περίοδο 2009-2017, θα διαπιστώσει ότι λόγω της πολιτικής που ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια, πέρα από την διόγκωση της κοινωνικής απογοήτευσης και της παράλυσης του κοινωνικού σώματος, υπήρξε και στροφή στην πλήρη ιδιώτευση και τον κοινωνικό συντηρητισμό.

Τα όσα έχουν συντελεστεί τα τελευταία περίπου οκτώ χρόνια και η υλοποίηση τριών μνημονίων έχει αφήσει βαθιά τραύματα στην ελληνική κοινωνία που έχει επαναπροσδιορίσει αρχές, αξίες και θεωρήματα.

Ανέκαθεν στην Ελλάδα υπήρχε, σε ιδεολογικό πεδίο, η υπεροχή των δυνάμεων της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η πολιτική και της κεντροδεξιάς που επέλεγε μια αμυντική στάση σε πολλά ζητήματα.

Η αλλαγή των «συνόρων» στον ιδεολογικό χάρτη της Ελλάδας σημαίνει πολλά και για τα μελλούμενα και αναμένεται να ορίσει και τις συντεταγμένες της επόμενης εκλογικής μάχης, κατά την οποία ενδεχομένως να απέχει -λόγω ιδιώτευσης- το 50% των ψηφοφόρων.

Σημεία των καιρών…