Να αποσυρθεί οριστικά και αμετάκλητα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τα ζώα συντροφιάς και η συζήτηση πλέον να ξεκινήσει από μηδενική βάση, ζητούν με κοινή ανακοίνωση τους τρεις φιλοζωικές ομοσπονδίες.

«Ρητά δηλώνουμε ότι θα απέχουμε από οποιαδήποτε διαδικασία που θέτει ως βάση για συζήτηση μεταξύ των φιλοζωικών οργανώσεων και του Υπουργείου το αποσυρθέν σχέδιο νόμου το οποίο, όπως και αν τροποποιηθεί τις επόμενες ημέρες, είναι επί της αρχής ακατάλληλο για την προστασία των ζώων συντροφιάς», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ), η Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής‐Σαρωνικού (ΖΟΣΑΣ) και τα σωματεία ‐ μέλη τους καθώς και οι οργανώσεις Animal Action Hellas και Dogs’ Voice δηλώνουμε από κοινού ότι «το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για τα ζώα συντροφιάς που αναρτήθηκε στη διαβούλευση στις 22.03.2018, αποσύρθηκε προσωρινά στις 27.03.2018 και θα επανέλθει στη διαβούλευση εντός τριάντα (30) ημερών τροποποιημένο με όποιες διορθώσεις κρίνονται κατά το Υπουργείο απαραίτητες, πρέπει να αποσυρθεί οριστικά και αμετάκλητα και η συζήτηση πλέον να ξεκινήσει από μηδενική βάση».

Σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις, οποιαδήποτε νέα νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς θα πρέπει να θέτει αρχές για την ευζωία και την προστασία τους σε συμμόρφωση με τις διεθνείς κατευθύνσεις και τις ευρωπαϊκές επιταγές, «να προάγει το πνεύμα της φιλοζωίας και να μην προσανατολίζεται μόνο σε διαχειριστικά μέτρα και δη ελλιπούς επιστημονικότητας και τεκμηρίωσης».

Ως εκ τούτου ζητούν να γίνει εκ μέρους του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επίσημη πρόσκληση προς τα φιλοζωικά σωματεία και η συζήτηση να γίνει πάνω σε μηδενική βάση, ανοικτή-συμμετοχική διαδικασία με διάλογο όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχευση, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού της φιλοζωικής κοινότητας και του έργου που έχει καταθέσει μέχρι σήμερα στην κοινωνία.

 

Γράψτε το σχόλιο σας