Η υπέρταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κοινωνική μάστιγα», καθώς στην Ελλάδα πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα εμφανίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Μια εμφυτεύσιμη συσκευή έρχεται, τώρα, να απλοποιήσει τη θεραπεία της και ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας, Κωνσταντίνος Τσιούφης* που συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα, μας μίλησε για τις προοπτικές που ανοίγονται στην διαχείριση της νόσου.

Η υπέρταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κοινωνική μάστιγα», καθώς στην Ελλάδα πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα εμφανίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Δυστυχώς, 3 στους 4 ασθενείς, είτε αγνοούν ότι πάσχουν, είτε δεν παίρνουν τα φάρμακά τους. Όμως, μια εμφυτεύσιμη συσκευή έρχεται, τώρα, να απλοποιήσει τη θεραπεία της υπέρτασης. Ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας, Κωνσταντίνος Τσιούφης* που συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα, μας μίλησε για τις νέες προοπτικές που ανοίγονται στην διαχείριση της υπέρτασης.

Κύριε καθηγητά, από τα στατιστικά στοιχεία, εγχώρια και παγκόσμια, διαπιστώνουμε ότι η υπέρταση μας αφορά όλους. Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης του αίματος και πόσους ανθρώπους αφορά τελικά η νόσος;

Πράγματι, η υπέρταση προσβάλλει 1 στους 3 ενήλικες και αποτελεί τη βασική αιτία θνησιμότητας για 9,4 εκατομμύρια άτομα, παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η πάθηση επηρεάζει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια άτομα, δυστυχώς με τάσεις αύξησης του αριθμού αυτού. Η Διεθνής Αντιϋπερτασική Εταιρεία εκτιμά ότι περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια άτομα θα έχουν διαγνωστεί με τη νόσο έως το 2025.
Υπέρταση ορίζεται στην κλινική πράξη ως η συστολική (μεγάλη) αρτηριακή πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 140mmHg ή/και η διαστολική (μικρή) αρτηριακή πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 90mmHg. Τα όρια αυτά ισχύουν για όλους τους ενήλικες ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο.

Τι επιπτώσεις έχει στον οργανισμό αυτή η διαρκώς αυξημένη αρτηριακή πίεση;

Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης κάνει την καρδιά να εργάζεται πιο εντατικά από το φυσιολογικό για να κυκλοφορεί το αίμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων. Η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει μία γραμμική σχέση ανάμεσα στις τιμές της αρτηριακής πίεσης και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σύμφωνα με μία παγκόσμια ανάλυση 7,6 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι (περίπου το 13,5% του παγκόσμιου συνόλου), το 54% των εγκεφαλικών επεισοδίων και το 47% της ισχαιμικής καρδιακής νόσου αποδίδονται σε υψηλή αρτηριακή υπέρταση.
Όμως, ακόμα και μια μέτρια πτώση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να συντελέσει σε σημαντική μείωση της συνολικής καρδιαγγειακής θνητότητας και θνησιμότητας. Και για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που λέω, θα σας αναφέρω ότι μια πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι, η μείωση κατά 2mmHg της μέσης συστολικής αρτηριακής πίεσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε 7% μείωση του κινδύνου θανάτου από ισχαιμική καρδιακή νόσο και σε 10% μείωση του κινδύνου θανάτου από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον τόσο του ασθενή όσο και της κοινωνίας, ο «έλεγχος» της κατάστασης.

Ναι. Και έχει επιχειρηθεί στην Ευρώπη η εφαρμογή εντατικών προγραμμάτων ενίσχυσης της αντιϋπερτασικής θεραπείας με στόχο τον έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης. Αλλά δυστυχώς, τα ποσοστά ελέγχου της υπέρτασης παραμένουν ακόμα σχετικά χαμηλά.

Η ανθεκτική υπέρταση για την οποία τα τελευταία χρόνια ακούμε όσο και συχνότερα, τι είναι; Αφορά πολλούς ανθρώπους;

Με τον όρο «ανθεκτική υπέρταση» ορίζουμε την αρτηριακή πίεση που παραμένει πάνω από το στόχο παρά την σύγχρονη χρήση τριών αντιϋπερτασικών φαρμάκων σε επαρκείς δόσεις από διάφορες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένου ενός διουρητικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης. Ο ακριβής επιπολασμός της ανθεκτικής υπέρτασης είναι δύσκολο να καθοριστεί, καθώς κυμαίνεται ανάλογα με τον πληθυσμό και το κέντρο από 5% έως 30%, με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα να αναφέρουν ποσοστά από 9% έως 12%.

Η συσκευή Coupler, τα κλινικά αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν πρόσφατα, στοχεύει στην διαχείριση της ανθεκτικής υπέρτασης. Πως λειτουργεί η συσκευή και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από τη χρήση της;

Με τη συσκευή Coupler δημιουργείται διαδερμικά, και με ασφάλεια, μία αρτηριο-φλεβική αναστόμωση στο επίπεδο των λαγόνιων αγγείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ελάττωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, κυρίως μέσω μείωσης των αγγειακών αντιστάσεων. Τα αποτελέσματα τα οποία πρόσφατα ανακοινώθηκαν στο περιοδικό Lancet από τη μεγαλύτερη μελέτη μέχρι σήμερα με τη συσκευή είναι ενθαρρυντικά. Πιο συγκεκριμένα, ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση (δηλαδή αρτηριακή πίεση ≥140 mmHg παρά τη χρήση τριών ή περισσοτέρων αντιϋπερτασικών φαρμάκων συμπεριλαμβανομένου και διουρητικού στις μέγιστες ανεκτές δόσεις) από 16 ευρωπαϊκά κέντρα χωρίστηκαν τυχαία με αναλογία 1:1 σε εμφύτευση της συσκευής ή σε συντηρητική θεραπεία με φάρμακα. Οι ασθενείς με τη χρήση της συσκευής παρουσίασαν μείωση της συστολική αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο κατά 27 mmHg και στην 24ωρη καταγραφή (holter) κατά 13 mmHg, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν είχε σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Παρενέργειες από τη χρήση της Coupler παρατηρήσατε;

Επειδή η μέθοδος είναι επεμβατική η ασφάλεια αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας. Και στη μέθοδο αυτή, πράγματι παρατηρήσαμε κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά την εμφύτευση. Η πιο συχνή ήταν η στένωση της λαγόνιας φλέβας σε σημαντικό ποσοστό ασθενών (30%) η οποία όμως, αν χρειαστεί, μπορεί να διορθωθεί επεμβατικά.

Η δική σας συμμετοχή στην κλινική δοκιμή της Coupler πως προέκυψε;

Στη Μονάδα Υπέρτασης της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθείται ένας μεγάλος αριθμός υπερτασικών ασθενών και κατά συνέπεια ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με δύσκολα αντιμετωπιζόμενη υπέρταση. Επίσης, το Κέντρο μας έχει μακρά εμπειρία τόσο στη φαρμακολογική όσο και στη παρεμβατική αντιμετώπιση αυτού του τύπου της δύσκολης, της ανθεκτικής υπέρτασης με τη χρήση επεμβατικών τεχνικών όπως π.χ. της απονεύρωσης του νεφρού. Στα πλαίσια αυτά, το Κέντρο μας ήταν από τα πρώτα, παγκοσμίως, όπου εμφυτεύτηκε η συσκευή Coupler με επιτυχία και η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ θετική χωρίς εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τα προκαταρκτικά αυτά στοιχεία, λοιπόν, δημιουργούν βάσιμες ελπίδες ευρύτερης χρήσης της συσκευής. Πόσο σύντομα θα μπορούσε να συμβεί αυτό, σε ότι αφορά τη χώρα μας;

Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για χρήση της συσκευής αυτής στη καθ’ ημέρα κλινική πράξη. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται διεθνείς μελέτες και είμαστε σε φάση παρακολούθησης των ασθενών για να εξαχθούν σίγουρα συμπεράσματα, τόσο για την ασφάλεια, όσο και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής. Ωστόσο, εάν κάποιος ασθενής με, μη ανταποκρινόμενη στα φάρμακα, υπέρταση πληροί ορισμένα χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να προχωρήσει σε εμφύτευση της συσκευής στα πλαίσια διενεργούμενων μελετών χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του ασθενούς ή του συστήματος υγείας. Όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι η εμφύτευση της συσκευής Coupler, πρέπει γίνεται σε ειδικά έμπειρα κέντρα και μόνο σε ασθενείς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για μέγιστη εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μεθόδου.

Αν τελικά φτάσει στο στάδιο της ευρείας χρήσης, η Coupler θα αποτελέσει μια ασφαλή εναλλακτική λύση στη διαχείριση της ανθεκτικής υπέρτασης;

Σε αυτήν την κατηγορία των δύσκολα θεραπευόμενων ασθενών με ανθεκτική υπέρταση οι οποίοι έχουν και μεγάλο κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια) η συσκευή Coupler μπορεί πράγματι να αποτελεί μία επιπρόσθετη θεραπευτική λύση σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Από την πολυετή εμπειρία σας πιστεύετε ότι η πρωτοποριακή αυτή συσκευή μπορεί να επιφέρει στο μέλλον μια ουσιαστική αλλαγή στη διαχείριση της υπέρτασης; Και να εκλείψουν οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασθενείς;

Αν οι μελέτες που διενεργούνται αποδείξουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της νέας αυτής μεθόδου, θα μπορούσε στο μέλλον η συσκευή να εμφυτεύεται στο ποσοστό εκείνο των ασθενών με ανθεκτική υπέρταση που όλες οι άλλες διαθέσιμες θεραπείες δεν ήταν επιτυχείς. Όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι, ούτε τα αντιϋπερτασικά φάρμακα, ούτε και συσκευές όπως η Coupler, δεν μπορούν να αλλάξουν το γεγονός ότι θεμέλιος λίθος της αντιμετώπισης της υπέρτασης αποτελούν οι σωστές υγιεινοδιαιτητικές συνήθειες. Η ελάττωση της πρόσληψης άλατος, η διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους, η αποφυγή του καπνίσματος και η άσκηση, είναι πολύ αποτελεσματικά μέσα για να έχει κάποιος φυσιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης. Όμως, θα υπάρχουν πάντα κάποιοι ασθενείς που η αρτηριακή πίεσή τους θα παραμένει υψηλή και θα χρειάζονται τη συμβολή και άλλων μη φαρμακολογικών μεθόδων, όπως οι επεμβατικές προσεγγίσεις.

* Ο Κωνσταντίνος Τσιούφης είναι αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου» Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr