Η μερική διαγραφή χρέους κατόπιν διαπραγμάτευσης και λογιστικού ελέγχου βρίσκεται στις προγραμματικές θέσεις που υπερψήφισε το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, απορρίπτοντας παράλληλα το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ και πέρασμα των τραπεζών υπό δημόσιο έλεγχο -τροπολογίες της Αριστερής Πλατφόρμας και του Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Η μειοψηφούσα πρόταση σχετικά με το χρέος υποστήριζε την κατ’ αρχήν αμφισβήτηση του συνόλου του, τη χρησιμοποίηση αυτής της αμφισβήτησης ως πολιτικού όπλου και τέλος την μονομερή διαγραφή του χρέους αν κάθε άλλη προσπάθεια αποβεί μάταιη.

Το Συνέδριο απέρριψε, επίσης, τροπολογία της Αριστερής Πλατφόρμας που προέβλεπε να μείνει ανοικτό το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από το ευρώ, εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προγράμματος κυβέρνησης της Αριστεράς εντός της Ευρωζώνης.

Καταψηφίστηκε και έτερη τροπολογία της Αριστερής Πλατφόρμας για το πέρασμα των τραπεζών υπό δημόσιο έλεγχο, καθώς και για εθνικοποίηση στρατηγικών τομέων της Οικονομίας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ