Οι Composite Leading Indicators (CLIs) που ανακοινώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο OECD, αποτελούν ένα εργαλείο πρόβλεψης της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης τάσης της οικονομικής δραστηριότητας. Αποτελούνται από οικονομικούς δείκτες, των οποίων οι διακυμάνσεις είναι παρόμοιες με εκείνες του οικονομικού κύκλου. Ωστόσο, οι διακυμάνσεις των εν λόγω δεικτών, προηγούνται εκείνων του οικονομικού κύκλου κατά έξι με εννιά μήνες, παρέχοντας ουσιαστικά προώρες ενδείξεις των διακυμάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από το μακροχρόνιο δυνητικό της επίπεδο.

Παρατηρούμε από τον παρακάτω πίνακα ότι για την περίπτωση της Ελλάδας, οι CLIs εκδηλώνουν μια ανοδική τάση από το δεύτερο τρίμηνο του 2012, υποδεικνύοντας μια πιθανή θετική εξέλιξη και σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, το πιο πρόσφατο σημείο καμπής των CLIs για την Ελλάδα δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί, αν και, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και τις προβλέψεις του ΔΝΤ, η συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά το 2013 σε σχέση με φέτος. Συγκεκριμένα, ενώ οι εκτιμήσεις για την ύφεση του τρέχοντος έτους τοποθετούνται γύρω στο -6 με -6.5 τοις εκατό του ΑΕΠ, για τον επόμενο χρόνο προβλέπεται να κυμανθεί κοντά στο -4%.

Από την άλλη πλευρά, για το σύνολο της Ευρωζώνης οι δείκτες από τις αρχές του 2011 είχαν αποκτήσει καθοδική τροχιά. Μέχρι και το μήνα Σεπτέβριο, οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι δείκτες εξακολουθούν να υποδεικνύουν αδύναμη ανάπτυξη, κάτι που συνάδει με τις εξαιρετικά συντηρητικές εκτιμήσεις του ΔΝΤ για τις προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις οποίες για ολόκληρο το 2013 το ΑΕΠ δεν αναμένεται αυξήθεί με ρυθμό άνω του 0.2%.

Πίνακας 1. Composite Leading Indicators για Ελλάδα και Ευρωζώνη


Composite Leading Indicators για Ελλάδα και Ευρωζώνη

Σημείωση: Η οριζόντια γραμμή στην τιμή 100 αναπαριστά τη μακροχρόνια τάση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ τα τρίγωνα υποδεικνύουν τα σημεία καμπής των CLIs που έχουν επιβεβαιωθεί. 

Πηγή: OECD, Leading Indicators and Tendency Surveys.

Πίνακας 1. Composite Leading Indicators

Μήνας

Ελλάδα

Ευρωζώνη

2011

Ιανουάριος

99.29

101.70

Φεβρουάριος

99.23

101.73

Μάρτιος

99.11

101.68

Απρίλιος

98.98

101.57

Μάϊος

98.89

101.40

Ιούνιος

98.84

101.17

Ιούλιος

98.78

100.90

Αύγουστος

98.64

100.61

Σεπτέμβριος

98.43

100.36

Οκτώβριος

98.23

100.16

Νοέμβριος

98.12

100.02

Δεκέμβριος

98.08

99.95

2012

Ιανουάριος

98.10

99.91

Φεβρουάριος

98.17

99.89

Μάρτιος

98.34

99.86

Απρίλιος

98.62

99.81

Μάϊος

98.97

99.73

Ιούνιος

99.36

99.64

Ιούλιος

99.79

99.54

Αύγουστος

100.23

99.45

Σεπτέμβριος

100.55

99.35

Πηγή: OECD, Leading Indicators and Tendency Surveys.

.telerik-reTable-4 {
border-collapse: collapse;
border: solid 0px;
font-family: Tahoma;
}
.telerik-reTable-4 tr.telerik-reTableHeaderRow-4 {
border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;
margin-top: 0in;
margin-right: 0in;
margin-bottom: 10.0pt;
margin-left: 0in;
line-height: 115%;
font-size: 11.0pt;
font-family: «Calibri»,»sans-serif»;
width: 119.7pt;
background: #4F81BD;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
color: #FFFFFF;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableHeaderFirstCol-4 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableHeaderLastCol-4 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableHeaderOddCol-4 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableHeaderEvenCol-4 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 tr.telerik-reTableOddRow-4 {
border-width: 1pt;
color: #666666;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #4F81BD;
}
.telerik-reTable-4 tr.telerik-reTableEvenRow-4 {
color: #666666;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFirstCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-bottom-style: solid;
border-left-style: solid;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableLastCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
border-right-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableOddCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-bottom-style: solid;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableEvenCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-bottom-style: solid;
}
.telerik-reTable-4 tr.telerik-reTableFooterRow-4 {
color: #355C8C;
background-color: #FFFFFF;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFooterFirstCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
border-left-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFooterLastCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
border-right-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFooterOddCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFooterEvenCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}

Π.Ε. Πετράκης
με τη συνεργασία της
Ν. Δανιηλοπούλου

Καθ. Παναγιώτης Ε. Πετράκης