2

Ανοικτή πρόσκληση προς όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να υποβάλουν γραπτά τις προτάσεις τους, μέχρι τη Δευτέρα 1η Μαρτίου, σχετικά με την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, δημοσιοποιώντας τις βασικές προδιαγραφές του.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης, για την πλήρη, ηλεκτρονική καταγραφή των συνταγογραφήσεων σε όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς της χώρας.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται στην ανοικτή πρόσκληση ότι:

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόδοσης μοναδικού κωδικού σε όλους τους ασφαλισμένους, τους ιατρούς και τα φαρμακεία, καθώς επίσης και σε κάθε συνταγή.

Σε κάθε ιατρό και φαρμακείο θα διατεθούν μηχανήματα ανάγνωσης (scanner), ώστε να καταγράφονται σε ηλεκτρονική μορφή οι συνταγές από τη στιγμή της έκδοσης, μέχρι την εκτέλεσή τους από το φαρμακείο.

Βασικοί στόχοι του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης είναι να καταγράφονται σε συνεχή βάση τα στοιχεία κατανάλωσης φαρμάκων και να διενεργείται πλήρης απολογιστικός έλεγχος και ιχνηλάτηση κάθε συνταγής και φαρμάκου, ώστε να επιτευχθεί η μείωση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης και να αντιμετωπισθούν τα έντονα φαινόμενα πολυφαρμακίας που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την ΓΓΕ να καταθέσουν τα στοιχεία τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 1η Μαρτίου 2010. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης-πρόσκλησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (www.gge.gr).

Οι φαρμακευτικές δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 7 δις. ευρώ το 2007, σε 8 δισ. ευρώ το 2008 και 9 δισ. ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας μόνο την τελευταία διετία αύξηση της τάξεως του 30%. Το μέσο κόστος κάθε συνταγής ήταν περίπου 100 ευρώ.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ