27

Σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις μέχρι το 2007, αλλά και μικρές ελαφρύνσεις για τα χαμηλά εισοδήματα, προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης.

Το νομοσχέδιο, όπως είπε ο υπουργός, θα κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος της εβδομάδος και θα γίνει νόμος του κράτους έως το τέλος του έτους. Με το νομοσχέδιο «δίνουμε ευκαιρία για αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, διορθώνουμε μερικές από τις μεγάλες αδικίες του φορολογικού συστήματος και προωθούμε διαφάνεια, απλότητα και αποτελεσματικότητα» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία εισοδήματος, ο κ. Αλογοσκούφης είπε ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκαλείται φορολογική ελάφρυνση από 150 ευρώ για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα έως και 50 ευρώ για τα πιο υψηλά εισοδήματα. Για τα μεσαία εισοδήματα η ελάφρυνση κυμαίνεται στα 90 ευρώ. Πρόκειται για μέτρα, τα οποία, σε συνδυασμό με τις μειώσεις στους φόρους των επιχειρήσεων, υλοποιούν το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ, σημείωσε.

Φορολογία εισοδήματος

Για τη φορολογία εισοδήματος το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

* Αύξηση του αφορολόγητου για μισθωτούς και συνταξιούχους σε 11.000 ευρώ από 10.000 ευρώ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το αφορολόγητο αυξάνεται στα 9.500 ευρώ από 8.500 ευρώ που ισχύει για τα φετινά εισοδήματα. Η νέα κλίμακα και τα νέα αφορολόγητα ποσά για όλους τους φορολογούμενους θα ισχύσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2006.

* Αυξάνεται από 15% σε 20% το ποσοστό μείωσης του φόρου των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ενοικίου κύριας κατοικίας, ενοικίου κατοικιών των παιδιών που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού, επιπλέον του στεγαστικού επιδόματος και των δαπανών των φροντιστηρίων, καθώς και των τόκων των στεγαστικών δανείων.

* Καθιερώνεται έκπτωση σε ποσοστό 20% της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης, είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

* Διπλασιάζεται από 30 σε 60 ευρώ η μείωση του φόρου για κάθε παιδί για τους φορολογούμενους που κατοικούν ή εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. Παρατείνεται για δύο χρόνια η διάρκεια που τα παιδιά θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη, εφόσον είναι άνεργα, εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι παρατείνεται για δύο χρόνια η διάρκεια κατά την οποία οι οικογένειες έχουν φορολογικά οφέλη.

* Θεσπίζονται κίνητρα σε νέους επιστήμονες και γενικότερα στο εργατικό δυναμικό της χώρας να μετακινηθεί προς την περιφέρεια για να εγκατασταθεί και να εργαστεί εκεί, με την αφαίρεση από το εισόδημα του ποσού του καταβαλλόμενου μισθώματος στον τόπο εγκατάστασης και του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει για κύρια κατοικία ο υπάλληλος που μετατίθεται και εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία σε άλλο τόπο.

* Αυξάνεται από 1.000 σε 1.100 ευρώ το ανώτατο όριο εκπιπτόμενων δαπανών ασφαλίστρων για τις ατομικές ασφάλειες και για τις σωματικές ασφάλειες από 1.000 σε 1.500 ευρώ.

* Θεσπίζεται η έκπτωση από το εισόδημα της αγοράς μετοχικών και μεικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού κατά 20% της σχετικής δαπάνης και για ποσό έως 3.000 ευρώ για μια πενταετία (αγορά από 1/1/2005 έως 31/12/2009). Το μέτρο αυτό στοχεύει στην εισροή νέων κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο και στην ενίσχυση των μακροχρόνιων επενδύσεων.

* Αυξάνεται κατά 50% το ποσό του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Φορολογία επιχειρήσεων

Όσον αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:

* Μειώνεται σταδιακά ο συντελεστής προσδιορισμού των καθαρών κερδών για τις ΟΕ και ΕΕ από 25% σε 24% το 2005, 22% το 2006 και 20% το 2007. Μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των ημεδαπών ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμών, δημοσίων και δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς και αλλοδαπών επιχειρήσεων, από 35% σε 32% το 2005, 29% το 2006 και 25% το 2007. Μειώνεται σταδιακά ο συντελεστής για κοινοπραξίες και αστικές εταιρείες συμμετοχικές ή αφανείς από 35% που είναι σήμερα σε 25% το 2007.

* Σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νέου φορολογικού νόμου θα εκδοθεί απόφαση του υπουργού Οικονομίας στην οποία θα περιλαμβάνεται η καταγραφή των περιπτώσεων δαπανών που μπορούν να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Κατηγορίες δαπανών που θα προκύπτουν στη συνέχεια, θα εξετάζονται από αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή και θα περιληφθούν σε νέα υπουργική απόφαση.

* Καθορίζεται ειδικός προαιρετικός τρόπος περαίωσης των υποβαλλόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών ως ειλικρινών, ειδικά για μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Καθορίζονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση, εφόσον τα εισοδήματα δηλώνονται ορθά και τηρούνται οι λοιποί όροι. Βασική προϋπόθεση θα είναι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν στις Εφορίες εισόδημα μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

* Δίνεται η δυνατότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις να συμψηφίζουν τις ζημιές τους από επαρκή και ακριβή βιβλία Β κατηγορίας στα επόμενα πέντε χρόνια αντί τριών που ισχύει σήμερα. Μειώνεται κατά 50% ο συντελεστής προκαταβολής φόρου που βεβαιώνεται για τα εισοδήματα του διανυόμενου οικονομικού έτους για τις επιχειρήσεις κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την αρχή της λειτουργίας τους. Το ίδιο ισχύει για τα νεοϊδρυόμενα νομικά πρόσωπα.

* Επαναφέρεται το καθεστώς βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπίπτουν ποσό πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, με την εφαρμογή ποσοστού 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια προς επιτηδευματίες μετά την αφαίρεση ορισμένων ποσών που αναφέρονται στη σχετική διάταξη. Έτσι, απλοποιείται το σύστημα και αποφεύγονται οι προστριβές μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών.

* Αναγνωρίζεται η δαπάνη των επιχειρήσεων για επιμόρφωση του προσωπικού τους και μπορεί πλέον να εκπίπτει από το ακαθάριστα έσοδά τους.

* Μειώνεται σε 40% από 50% η προσάυξηση του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού κέρδους, όταν οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τα προβλεπόμενα βιβλία ή τα τηρούμενα βιβλία τους κρίνονται ανακριβή. Επίσης στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή άλλες παραβάσεις (εικονικά/πλαστά τιμολόγια) προβλέπεται ότι το σχετικό ποσό προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισμα προσαυξάνεται κατά 4% για ποσό απόκρυψης που δεν υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης και σε ποσό τα 5.000 ευρώ και κατά 8% για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

* Παρέχονται φορολογικά κίνητρα με στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την συγχώνευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Τα καθαρά κέρδη της συνιστώμενης νέας εταιρίας (ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 60.000 ευρώ για προσωπικές εταιρίες, 120.000 ευρώ για ΕΠΕ, 200.000 ευρώ για ΑΕ) φορολογούνται τον πρώτο χρόνο με τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας μειωμένο κατά 10 μονάδες και το δεύτερο χρόνο με συντελεστή μειωμένο κατά 5 μονάδες, απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος της προκύπτουσας υπεραξίας κατά τη συγχώνευση, απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης των ακινήτων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων κ.λπ.

* Η εφαρμογή του ΦΠΑ στις παραδόσεις καινούργιων ακινήτων θα αρχίσει από την 1/1/2006, εφόσον και η σχετική άδεια κατασκευής θα εκδοθεί από την ίδια ημερομηνία. Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου στα καθαρά κέρδη των ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, των κερδοσκοπικών συνεταιρισμών, των κοινοπραξιών και των αστικών εταιριών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση.

* Καταργείται το ΣΔΟΕ και αντικαθίσταται από Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.

Εισοδήματα από κινητές αξίες και Χρηματιστήριο

Όσον αφορά τα εισοδήματα από κινητές αξίες και το Χρηματιστήριο, προβλέπονται τα ακόλουθα:

* Ενθαρρύνεται η αποταμίευση των μικρών νοικοκυριών, καθώς εξομοιώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των εισοδημάτων από τόκους καταθέσεων και ρέπος με τον ισχύοντα συντελεστή φορολόγησης των ομολόγων, δηλαδή σε 10% αντί 15% και 7% που ισχύει αντίστοιχα σήμερα.

* Μειώνεται ο φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών από 3 τοις χιλίοις σε 1,5 τοις χιλίοις για μεταβιβάσεις μετοχών μετά την 1/1/2005. Ο υπουργός τόνισε ότι το μέτρο αποσκοπεί στην εξυγίανση της κεφαλαιαγοράς.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η μείωση από το 2,5% στο 1,5% της έκπτωσης επί του φόρου που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα προκειμένου να υπολογιστεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Επίσης μειώνεται στο 1,5% από 2,5% η έκπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου. Έτσι, εναρμονίζεται το ισχύον καθεστώς με τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά από τη μεγάλη μείωση των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Αλογοσκούφης ανέφερε ότι το κόστος από τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα κυμανθεί περί τα 150 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει καμία αλλαγή στους έμμεσους φόρους.

Από το ΣΔΟΕ στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων

Η κυβέρνηση προχωρά, με το φορολογικό νομοσχέδιο, στην κατάργηση του ΣΔΟΕ και στη σύσταση μίας νέας υπηρεσίας με τυο όνομα Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Όπως είπε ο κ. Αλογοσκούφης, «θα δημιουργηθεί σε νέα βάση με αρμοδιότητες που συμπεριλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που είχε το ΣΔΟΕ μέχρι σήμερα. Θα αναλάβει τον προληπτικό έλεγχο και όλους τους ειδικούς άλλους ελέγχους που χρειάζονται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος».

Η νέα υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την ευελιξία και την αμεσότητα της λειτουργίας της, ενώ επικεφαλής της ορίζεται Ειδικός Γραμματέας. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της, έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, στον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων, στη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών καθώς και απαγορευμένων ή σε ειδικό καθεστώς τελούντων ειδών και ουσιών (ναρκωτικά, όπλα κ.λπ.). Ακόμη στο κύριο έργο της περιλαμβάνονται η εφαρμογή των διατάξεων περί εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων, καθώς και η προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο