Τρίτη 28 Μαϊου 2024
weather-icon 21o
Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχονται τα μπλε, πράσινα και πορτοκαλί τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχονται τα μπλε, πράσινα και πορτοκαλί τιμολόγια

Πότε ξεπαγώνει η ρήτρα, τι θα γίνει με τα ισχύοντα τιμολόγια

Ο κύβος ερρίφθη και τα τιμολόγια ρεύματος αλλάζουν.

Οι επιδοτήσεις τελειώνουν και η ρήτρα αναπροσαρμογής ξεπαγώνει. Την ίδια στιγμή τα τιμολόγια αποκτούν χρωματική σήμανση προκειμένου οι καταναλωτές να διευκολύνονται στην επιλογή των προϊόντων με βάση το καταναλωτικό τους προφίλ.

Με μπλε χρώμα θα σημαίνονται τα σταθερά τιμολόγια, με πράσινο τα κυμαινόμενα (τρεις κατηγορίες) και με πορτοκαλί τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης.

Τα νέα τιμολόγια

Τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν για τους λογαριασμούς ρεύματος τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Μία μέρα πριν στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 λήγει το ισχύον καθεστώς που διατηρούσε τη ρήτρα αναπροσαρμογής παγωμένη, προέβλεπε την ανακοίνωση των χρεώσεων του επόμενου μήνα στις 20 του τρέχοντος μήνα και ταυτόχρονα περιελάμβανε και την επιδότηση των τιμολογίων.

Στις αλλαγές λοιπόν που έρχονται από την 1η Ιανουαρίου του 2024 είναι το ξεπάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Την ίδια στιγμή οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αναλαμβάνουν την υποχρέωση μέχρι την 1η Νοεμβρίου ανάλογα με τη συμβατική σχέση που έχουν με τους πελάτες τους να τους ειδοποιήσουν είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά για τις επερχόμενες αλλαγές στους όρους των νέων συμβάσεων τους.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Οι κατηγορίες προϊόντων ανά χρώμα

Ειδικότερα και σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΑΕΥ διακρίνονται οι νέες κατηγορίες τιμολογίων:

– Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια) – Σήμανση με χρώμα μπλε:

Πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει μπλε σήμανση.

Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

– Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πράσινο

Η κατηγορία αυτή διακρίνεται στα ακόλουθα προϊόντα:

1. Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης (είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

2. Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της.

3. Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ είτε την πρώτη μέρα του μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της είτε την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεικτής τιμολόγησης

·         Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί

Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών, και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει πορτοκαλί σήμανση.

Υποχρέωση προγνωστοποίησης

Με βάση την ίδια απόφαση της ΡΑΑΕΥ, οι Προμηθευτές υποχρεούνται σε έγκαιρη, πλήρη, σαφή και κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών επί των συμβατικών – τιμολογιακών όρων που θα τεθούν σε ισχύ με τη λήξη των έκτακτων ρυθμίσεων.

Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούνται σε κατάλληλη προγνωστοποίηση των τροποποιήσεων των όρων των Συμβάσεων Προμήθειας που θα εφαρμοστούν από την 1.1.2024.

Οι Προμηθευτές οφείλουν να προγνωστοποιήσουν τους τροποποιημένους όρους της Σύμβασης Προμήθειας έως και την 1η Νοεμβρίου 2023 και φέρουν το βάρος απόδειξης της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσής τους.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία, με τη λήξη των έκτακτων μέτρων, αναβιώσουν όλοι οι όροι των Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, η εφαρμογή των οποίων είχε ανασταλεί κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων μεταβατικού χαρακτήρα (Άρθρο 138 ν. 4951/2022), χωρίς όμως να επέλθει ουδεμία τροποποίηση αυτών, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν υποχρεούνται να προβούν σε ουδεμία ενημέρωση των Τελικών Πελατών τους καθώς αυτοί θα τιμολογούνται βάσει των διατάξεων των υπογεγραμμένων συμβάσεων προμήθειας.

Λήξη σύμβασης

Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

·         Παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης προμήθειας και μη υπογραφής νέας σύμβασης

·         Διακοπεί η εμπορική διάθεση του προϊόντος, που προσδιορίζεται στη σύμβαση προμήθειας από την 1η Ιανουαρίου του 2024

Τότε θεωρείται ότι συνάπτεται σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν κατάλληλης προγνωστοποίησης από τον Προμηθευτή –μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2023– των συμβατικών όρων που πρόκειται  να ισχύουν μετά τη λήξη των έκτακτων ρυθμίσεων του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, εφόσον τεκμαίρεται η συναίνεση του καταναλωτή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Προμηθευτής γνωστοποιεί στον πελάτη την υπαγωγή του στο προϊόν προμήθειας που αντιστοιχεί στην κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο καταναλωτής, και στα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά του, μέσω της διαδικασίας της προγνωστοποίησης.

Οι Προμηθευτές οφείλουν να προγνωστοποιήσουν το σύνολο των νέων όρων της Σύμβασης Προμήθειας έως και την 1η Νοεμβρίου 2023 και φέρουν το βάρος απόδειξης της εμπρόθεσμης εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσής τους.

Η συναίνεση του καταναλωτή τεκμαίρεται σε περίπτωση μη-εναντίωσής του στους νέους συμβατικούς – τιμολογιακούς όρους. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν αποδέχεται τους νέους όρους οφείλει να δηλώσει προς τον Προμηθευτή γραπτώς την εναντίωσή του, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης επ’ αυτών, κατόπιν προσήκουσας εκπλήρωσης από τον υφιστάμενο προμηθευτή της υποχρέωσης προγνωστοποίησης. Ως υφιστάμενος προμηθευτής νοείται εκείνος που παρέχει τον πελάτη με ηλεκτρική ενέργεια έως και την 31.10.2023.

Προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τα προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης:

Τα προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης, των οποίων η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται βάσει μεγέθους/δείκτη της χονδρεμπορικής αγοράς, δεν περιλαμβάνουν κανέναν επιπρόσθετο μηχανισμό αναπροσαρμογής αυτής.

Οι Προμηθευτές που προσφέρουν Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης, των οποίων η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της διακύμανσης των μεγεθών/δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς προηγούμενου μήνα σε σχέση με τον μήνα κατανάλωσης, υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την Τιμή Προμήθειας το αργότερο έως την πρώτη μέρα του μήνα κατανάλωσης (Μ).

Οι Προμηθευτές που προσφέρουν Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης, των οποίων η χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της διακύμανσης των μεγεθών/δεικτών της χονδρεμπορικής αγοράς του μήνα κατανάλωσης, υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την Τιμή Προμήθειας το αργότερος έως την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα κατανάλωσης (Μ+3).

Πηγή ΟΤ

Sports in

Συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει ακόμα και στα 39 του χρόνια να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο…

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Μαϊου 2024