Μείωση κατέγραψαν οι τραπεζικές καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Νοέμβριο, μετά την αύξηση που είχαν σημειώσει τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 139,57 δισ. ευρώ από τα 139,69 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) παρουσίασαν μείωση κατά 206 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο έναντι αύξησης 643 εκατ. ευρώ του προηγουμένου μηνός, εξέλιξη που οφείλεται στη μείωση των καταθέσεων από επιχειρήσεις, κατά 257 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης 186 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου.

Εδώ και πάνω από δύο χρόνια, μετά την υπογραφή του τρίτου μνημονίου το 2015 υπάρχει συνεχής επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες της χώρας. Η τάση αυτή ενισχύθηκε με την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια το 2018, ενώ ενισχυτικά λειτούργησε και η πλήρης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς και η υιοθέτηση του σχεδίου «Ηρακλής», για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.

Το ίδιο διάστημα θετική παραμένει η ροή των δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα ήταν αρνητικός τον Νόεμβριο (-0,3%) από -0,2% του Οκτωβρίου, αν και η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 60 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 431 εκατ. ευρώ του προηγουμένου μηνός.

Οι ρυθμοί χορήγησης χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις -εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού τομέα- ανήλθαν στο 2,5%, παραμένοντας σταθεροί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 243 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 128 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου.

Τα στοιχεία για τις καταθέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε σε 4,4% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 632 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 50 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2019

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 838 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2019, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 593 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -11,8% από -17,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Μείωση κατά 206 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2019, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 643 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 6,5%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνονταν το Νοέμβριο στα 139,57 δισ. ευρώ από 139,69 δισ. ευρώ στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 257 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2019, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 186 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 6,2% από 6,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 298 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 272 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 458 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 51 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Νοέμβριο του 2019, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 457 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 6,5%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 2019, ήταν θετική κατά 18 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 905 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -4,0% από -4,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Νοέμβριο του 2019, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -0,3% από -0,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 60 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 431 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2019, ήταν θετική κατά 276 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 68 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 2,5%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 2,5%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 243 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 128 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 2,8% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 33 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 60 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Νοέμβριο του 2019, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 49 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 95 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,2% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 167 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Νοέμβριο του 2019, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 268 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,9% από -2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Γράψτε το σχόλιό σας