Η τοποθέτηση ενός αυτιστικού παιδιού σε ειδικό σχολικό ίδρυμα αντί σε ένα δημόσιο σχολείο παραβιάζει το δικαίωμά του στην εκπαίδευση;

«Οχι» όταν η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού, είπε ουσιαστικά το Δικαστήριο του Στρασβούργου, που έκρινε μια υπόθεση με κοινωνικές προεκτάσεις, ο πυρήνας της οποίας συνδέεται με το ευαίσθητο ζήτημα της πρόσβασης παιδιών με ιδιαιτερότητες στην εκπαίδευση.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) είχαν να σταθμίσουν ανάμεσα στην υποχρέωση του κράτους – εν προκειμένω της Γαλλίας – να εκπληρώσει τον ρόλο του και στην αναφαίρετη προστασία του δικαιώματος του ανηλίκου για ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

– Τι αναφέρει η απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου;

– Για ποιο λόγο προσέφυγε μητέρα στο δικαστήριο και τι ζητούσε;

– Ποια σημαντική απόφαση πήραν οι δικαστές για το ευαίσθητο αυτό ζήτημα;

– Ποιο το σκεπτικό της απόφασης;

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση των «Νέων Σαββατοκύριακο»

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα αυτιστικά παιδιά