Η συζήτηση των επόμενων ημερών για την συμφωνία των Πρεσπών θα αποκαλύψει, πιθανώς με οριστικό και τελεσίδικο τρόπο, τις διαθέσεις και τις επιδιώξεις των προσώπων από τα οποία εξαρτάται η κύρώσή της από την Ελλάδα. Παράλληλα, θα διαμορφώσει εν πολλοίς και το περίγραμμα του πολιτικού σκηνικού προς τις εκλογές. Οι αναζητήσεις των διαφόρων περιπλανόμενων μεταξύ κομμάτων και κοινοβουλευτικών ομάδων δεν είναι ιδεολογικές. Και υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται πως ανοίγουν πληγές, οι οποίες θα είναι πολύ δύσκολο να κλείσουν την επόμενη ημέρα, είτε της συμφωνίας, είτε ακόμη και των εκλογών.