Η ζωή της Χάνα Αρεντ καθορίστηκε από τα πολιτικά γεγονότα της εποχής της και από τις τρομακτικές τους συνέπειες. Η ενορατική σκέψη της συνειδητοποίησε μερικά από τα βαθύτερα προβλήματα, τις αμηχανίες και τις επικίνδυνες τάσεις της σύγχρονης πολιτικής ζωής. Πολλά από αυτά τα προβλήματα όχι μόνο δεν έχουν εξαφανιστεί αλλά έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονα και επικίνδυνα.
Οταν η Αρεντ κάνει λόγο για «σκοτεινές περιόδους» δεν αναφέρεται αποκλειστικά στη φρίκη του ολοκληρωτισμού του 20ού αιώνα. Οι αναλύσεις της παραμένουν ώς σήμερα αποκαλυπτικές όσο και επίκαιρες, την ώρα που η άνοδος του λαϊκισμού και της Ακροδεξιάς τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ θυμίζουν έντονα με διάφορους τρόπους την κατάσταση στις δεκαετίες 1920 και 1930, η οποία επέτρεψε την άνοδο των Ναζί στην εξουσία (1933). Μέσα από τα βιβλία της η Αρεντ περιγράφει το ιστορικό παράδοξο: πώς τόσο πολλοί άνθρωποι πίστεψαν πρόθυμα το ψεύδος σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας. Παρ» όλα αυτά ισχυριζόταν ότι οι σκοτεινές περίοδοι δεν είναι κάτι καινούριο ούτε κάτι σπάνιο μέσα στην Ιστορία.