34

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στην -έκτη κατά σειρά- διάσκεψή της την Παρασκευή για το θέμα της αναγραφής ή μη του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στις νέες αστυνομικές ταυτότητες έκρινε ότι, σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις και το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, απαγορεύεται η υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος.

Η διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ θα συνεχιστεί την προσεχή Τρίτη, κατά την οποία αναμένεται να κριθεί οριστικά το θέμα της προαιρετικής αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στις αστυνομικές ταυτότητες.


Στο ΣτΕ έχουν κατατεθεί επτά προσφυγές από καθηγητές της Θεολογικής Σχολής και άλλους, που ζητούν να ακυρωθούν οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του υπουργού Δημόσιας Τάξης, με τις οποίες δεν επιτρέπεται να αναγράφονται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στις νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες.


Οι προσφυγές συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του ΣτΕ τον περασμένο Νοέμβριο και οι εισηγητές, σύμβουλοι Επικρατείας Θ.Χατζηπαύλου και Δ.Πετρούλιας, υποστήριξαν το νόμιμο της μη αναγραφής του θρησκεύματος, ενώ αντίθετα τάχθηκαν υπέρ της υποχρεωτικής αναγραφής της ιθαγένειας στις ταυτότητες.


Ακόμα, κατά τις έξι διασκέψεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, έχει κριθεί ότι αρμόδιος να καθορίζει το περιεχόμενο των αστυνομικών ταυτοτήτων (δηλαδή τι θα αναγράφουν) είναι ο υπουργός Δημόσιας Τάξης.

ΑΠΕ