Λευτέρης Κουσούλης

  • Πονηρία και ΣΥΡΙΖΑ Πονηρία. Η πονηρία είναι πια η υψηλότερη έννοια που εμπεριέχει καθετί κυβερνητικό του ΣΥΡΙΖΑ, τον λόγο και την πράξη...
  • Ακτιβισμός και αντι-διακυβέρνηση Η κυβέρνηση ως κλασικός ακτιβιστής εργάζεται να περιφρουρήσει τον εαυτό της. Πέραν και εναντίον σε καθετί που θα ονομάζαμε...