Κυριακή 14 Απριλίου 2024
weather-icon 21o
Οι δικαιούχοι και οι όροι των δανείων για κεφάλαιο κίνησης - Τι εγγυάται το δημόσιο μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Οι δικαιούχοι και οι όροι των δανείων για κεφάλαιο κίνησης – Τι εγγυάται το δημόσιο μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Έληξε σήμερα το μεσημέρι η προθεσμία της δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες από το υπουργείο Ανάπτυξης και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας για την δανειοδότηση επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης. Το πρόγραμμα μπορεί να αγγίξει και τα 7 δισεκ. ευρώ. Ποια η διαφορά με το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Ποιες επιχειρήσεις είναι οι δικαιούχοι

Έληξε σήμερα το μεσημέρι η προθεσμία της δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες από το υπουργείο Ανάπτυξης και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας για την δανειοδότηση επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης.

Ταμείο εγγυοδοσίας 7 δισεκ. ευρώ

Πλέον η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προβεί στον έλεγχο των φακέλων που υπέβαλε κάθε τράπεζα για την πολιτική των δανειοδοτήσεων που θέλει να ακολουθήσει μέσω της συμμετοχής της στο εν λόγω πρόγραμμα.
Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, οι συμβάσεις μεταξύ της Αναπτυξιακής Τράπεζας και των τραπεζών, αναμένεται να υπογραφούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Πάντως ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος υπολογίζοντας ότι αυτή την εβδομάδα θα μπορούσαν να υπογραφούν οι συμβάσεις και να ξεκινήσει η έναρξη της υποβολής αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το ταμείο εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και μέσω της μόχλευσης μπορεί καλύψει δάνεια αξίας 7 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις επιχειρήσεις.

Εγγύηση του 80% του δανείου – Η διαφορά με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ουσιαστικά πρόκειται για δάνεια προς τις επιχειρήσεις, όπου το δημόσιο μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας εγγυάται το μεγαλύτερο μέρος του δανείου.

Όπως εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «η διαφορά του εγγυοδοτικού με το «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» είναι ότι δεν καλύπτουμε το επιτόκιο αλλά εγγυόμαστε έως το 80% του δανείου. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση θα καλείται να παράσχει λιγότερες εξασφαλίσεις για το ίδιο ποσό από ότι στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ».

Μάλιστα για τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων με την εγγύηση του δημοσίου δεν τίθεται ως όρος η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί στο «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» όπου το δημόσιο κάλυπτε την επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα δύο χρόνια του δανείου οι συνολικές αιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης έως 500.000 ευρώ, αγγίζουν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πλασματικό

Μάλιστα το πρόγραμμα αυτό είχε αρχικά σχεδιαστεί για δάνεια ύψους 1,3 δισ. ευρώ και στη συνέχεια αυξήθηκε στα 2 δισ. 50 εκατ. ευρώ. Άρα, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη κατά 5 και πλέον φορές από το διαθέσιμο ποσό.

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη «αυτό, σε ένα βαθμό, είναι πλασματικό, κυρίως διότι πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν κάνει αιτήσεις και στις τέσσερις τράπεζες, άρα αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως τα 10 – 12 δισεκατομμύρια, μπορεί να είναι πραγματικές αιτήσεις γύρω στα 6 ή 7 δισεκατομμύρια. Παρόλα αυτά και πάλι πρόκειται για πολύ μεγάλο βαθμό υπερκάλυψης. Πράγμα το οποίο δείχνει και την ελκυστικότητα του προϊόντος, αλλά και τη μεγάλη ανάγκη της αγοράς για κεφάλαιο κίνησης».

Ανώτατο ποσό του δανείου

Σε σχέση με τα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας το ύψος του ποσού που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας δεν θα πρέπει να ξεπερνά το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019 ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να ξεπερνά το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των παραπάνω ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση, μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου.

Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι και ποιες εξαιρούνται

Η εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας του 80% του δανείου για κεφάλαιο κίνησης θα αφορά αποκλειστικά νέα δάνεια (και όχι αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων) που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με διάρκεια έως 5 έτη. Θα καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις, οποιουδήποτε κλάδου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και προϋπόθεση για να δανειοδοτηθεί είναι να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, δεν έχει δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επίσης δεν εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Από την εγγυημένη δανειοδότηση θα εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Θα εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου).

Η εγγύηση και η ζημιά

Παρά το γεγονός ότι, η εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα καλύπτει το 80% του κάθε δανείου, θα υπάρχει όριο στο ύψος της ζημίας που θα μπορεί να αναλάβει. Η ζημιά αυτή ορίζεται μέχρι το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτήσει η κάθε τράπεζα και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.
Από εκεί και πέρα σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης του δανείου η τράπεζα θα στρέφεται κατά της επιχείρησης για το σύνολο του δανείου, παρά το γεγονός ότι το δημόσιο εγγυάται το 80% του δανείου.

Αναπτυξιακά επιχειρηματικά έργα

Μέσα στον Ιούνιο, μαζί με τα παραπάνω χρηματοδοτικά εργαλεία ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε θα ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα περίπου 1,2 δισ. ευρώ μόνο για αναπτυξιακά επιχειρηματικά έργα.
Πρόκειται για πρόγραμμα που το υπέγραψε η Αναπτυξιακή Τράπεζα μαζί με το EIF και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Σ’ αυτό το πρόγραμμα δεν θα χρειάζονται εξασφαλίσεις, αλλά η επιχείρηση θα καλείται να καταθέσει αναπτυξιακό business plan.

Εφ’ όσον αυτό κριθεί βιώσιμο, τότε η επιχείρηση θα μπορεί να δανειοδοτηθεί με επιτόκιο αρκετά χαμηλό, γιατί είναι επιδοτούμενο από το EIF.

Sports in

LIVE: Παναθηναϊκός – Λαμία

Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Λαμία για την 5η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Απριλίου 2024