Τρίτη 28 Μαϊου 2024
weather-icon 21o
Κοροναϊός ώρα μηδέν και στην οικονομία - Ολα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Κοροναϊός ώρα μηδέν και στην οικονομία – Ολα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τα κυβερνητικά μέτρα θωράκισης της οικονομίας από την πανδημία αφορούν 220.000 επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με 660.000 εργαζόμενους, αλλά και για 100.000 επιχειρήσεις που επηρεάζονται με άλλους με 200.00 εργαζόμενους.

Το ελληνικό πακέτο στήριξης της οικονομίας, επιχειρήσεων και εργαζομένων… εν καιρώ “πολέμου” ρίχνει στην αγορά ένεση ρευστότητας που αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ, με βασική προϋπόθεση των εταιριών να μην κάνουν απολύσεις.   Τα κυβερνητικά μέτρα θωράκισης της οικονομίας από την πανδημία αφορούν 220.000 επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με 660.000 εργαζόμενους, αλλά και για 100.000 επιχειρήσεις που επηρεάζονται με άλλους με 200.00 εργαζόμενους.

Σημαντικό το πακέτο στήριξης της απασχόλησης. Προβλέπεται πως όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή, θα λάβουν αποζημίωση στις αρχές Απριλίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους 800 ευρώ.  Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000 εργαζομένους, με κόστος περίπου στα 400 εκατ. ευρώ. Το Κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού.

Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται, για το διάστημα 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου, θα δοθεί, στις αρχές Απριλίου, ενίσχυση 800 ευρώ. Επίσης προβλέπεται αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, για τους κλάδους που πλήττονται.

Αποφασίσθηκε επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 3 μήνες για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται άμεσα από τον κορονοϊό. Σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά. Ενώ σε συνεννόηση με τις τράπεζες που ήδη το ανακοίνωσαν, αναβάλλεται η πληρωμή και των χρεολυσίων τους έως 30/9/2020.

Επίσης, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο επανεκκίνησης της οικονομίας, θα υλοποιηθεί εγγυοδοτικός μηχανισμός για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως 3 δις ευρώ.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει ρευστότητα στις τράπεζες για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις ευρώ. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δημιουργείται εγγυοδοτικός μηχανισμός για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκατ. ευρώ.

Απλοποιείται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και αυξάνονται οι πόροι του κατά 250 εκατ. ευρώ για την χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.

1η δέσμη μέτρων:

1. 200 εκ. ευρώ για ενίσχυση Συστήματος Υγείας – αν χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση, θα την έχει.
2. Διευκολύνσεις στους γονείς για πρόσβαση σε εργασία: με νόμο ευελιξία σε ωράρια, τηλεργασία, άδεια ειδικού σκοπού. Συμμετοχή Δημοσίου σε επιμερισμό κόστους.
3. Αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση.

2η δέσμη μέτρων:

1. Αναστολή φόρων και εισφορών επιχειρήσεων
Αφορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων ΚΑΔ (σε κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω κορωνοϊού), είτε μένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος τους, είτε κλείνουν. Τα μέτρα αφορούν Μάρτιο, με παράταση αν απαιτηθεί.

Πιο συγκεκριμένα αναστέλλονται για 4 μήνες (έως 31/07) για οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι εξήςπληρωμές:

– Βεβαιωμένες οφειλές από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου.
– Κάθε είδους βεβαιωμένες οφειλές σε ΔΟΥ ή Ελεγκτικά Κέντρα.
– Δόσεις ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών.
Επίσης, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών οφειλών και ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες.

Προϋπόθεση, η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Μέχρι σήμερα έχει ανασταλεί η λειτουργία (συνολικά ή εν μέρει)220.000 επιχειρήσεων, με 600.000 εργαζομένους. Επιπλέον 100.000 επιχειρήσεις, με 200.000 εργαζόμενους, που δεν έχουν κλείσει, επηρεάζονται και θα ενταχθούν στο μέτρο.

2. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
– 1 δις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.
Προϋπόθεση και πάλι, η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

3. Εργαζόμενοι – Άνεργοι
– 800 ευρώ αποζημίωση (αρχές Απριλίου) σε εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή – κόστος 400 εκ. ευρώ.
– Πλήρης κάλυψη από Κράτος ασφαλιστικών δικαιωμάτων, συνταξιοδοτικών και υγείας των εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών τους, με βάση σύνολο ονομαστικού τους μισθού – κόστος 450 εκ. ευρώ
– Αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου, για 4 μήνες.
Τα παραπάνω μέτρα αφορούν 500.000 εργαζομένους, για τους οποίους προβλέπεται επίσης:

– Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται.
– Παράταση για ακόμη 2 δύο μήνες, καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, σε όσους ανέργους λήγει το δικαίωμα λήψης επιδόματος 31 Μαρτίου.
– Μέτρα για απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, άρση διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς και προστασίαςτης υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και δημόσιας υγείας.
– Καθιέρωση διευκολύνσεων για όλους τους πολίτες π.χ. εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση σε e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ, μέσω επίσπευσης ψηφιοποίησης βασικών λειτουργιών τους.
4. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω κορωνοϊού.
– Αναβολή για 4 μήνες όλων των φορολογικών υποχρεώσεων (πληρωτέων Μαρτίου).
– 800 ευρώ ενίσχυση (στις αρχές Απριλίου), για το διάστημα 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου.
– Αναστολή πληρωμής για 3 μήνες, ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
5. Επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ μέσα από το ειδικό ευρωπαϊκό επενδυτικό ταμείο.
– Δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για αντιμετώπιση επιπτώσεων κορωνοϊού, με άμεση αξιοποίηση πόρων. Το ποσό μπορεί να χρηματοδοτήσει δράσεις, όπως ρευστότητα επιχειρήσεων, στήριξη απασχόλησης και εισοδήματος των εργαζομένων.
– Συνολικά, επιπλέον ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων, με βέλτιστο συνδυασμό πόρων από το ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τρόπο που διασφαλίζει μέγιστη μόχλευση. Συγκεκριμένα:
• Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 3 μήνες για κλάδους που πλήττονται άμεσα. Αν η κρίση συνεχιστεί, το μέτρο επεκτείνεται χρονικά.
• Eγγυοδοτικός μηχανισμός για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως 3 δισ. Ευρώ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο επανεκκίνησης της οικονομίας.
• 2 δισ. ευρώ ρευστότητα στις τράπεζες για χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
• Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού για δάνεια επενδυτικού σκοπού, έως 500 εκ. ευρώ, σε συνεργασία με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
• Απλοποίηση Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και αύξηση πόρων του, κατά 250 εκ. ευρώ, για χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% επιτοκίου για 2 χρόνια.

6. Μείωση ΦΠΑ στο 6%, από 24%, σε προϊόντα απαραίτητα για προστασία από κορωνοϊό, όπως:
α. μάσκες και γάντια,

β. αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα,

γ. σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για ατομική υγιεινή,

δ. αιθυλική αλκοόλη, αν χρησιμοποιείται για παραγωγή αντισηπτικών.

7. Καταβολή του 60% του μισθώματος (Μαρτίου και Απριλίου) επαγγελματικού ακινήτου επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά δραστηριότητα λόγω κορωνοϊού. Το ίδιο ισχύει και για α’ κατοικία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών.
Για ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών, αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων και πληρωμών δόσεων βεβαιωμένων οφειλών, για 4 μήνες.

8. Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές θα ισχύσουν από την επόμενη χρονιά.
9. Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς πολίτες και επιχειρήσεις, με επιστροφή ποσών έως 30.000 ευρώ.
10. Αναστολή ως Σεπτέμβριο από τράπεζες, πληρωμώνχρεολυσίων για συνεπείς επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα. Προληπτικά μέτρα προστασίας του Χρηματιστηρίου Τέλος, από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Sports in

Σενάρια από την Ιταλία: «Είναι ο Ολυμπιακός πίσω από την απροθυμία του Τζέιμς να απαντήσει στη Μονακό;»

Δημοσίευμα-βόμβα από την Ιταλία για Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακό!

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Μαϊου 2024