Ας πουν ό,τι θέλουν. Η ουσία παραμένει. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που είναι το αρμόδιο όργανο, αποφάσισε ότι υπάρχει όντως πολυϊδιοκτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και η απόφαση είναι δεσμευτική. Όσο και να θέλει ο κ. Αυγενάκης να την εμποδίσει.

Μπορούν να δοκιμάσουν να το παρουσιάσουν με όποιον τρόπο θέλουν.

Μπορούν να παίξουν με τις λέξεις.

Μπορούν να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν εντυπώσεις.

Όμως, η ουσία θα παραμένει.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που είναι το αρμόδιο όργανο για να ελέγχει εάν οι ομάδες που εμπλέκονται με τον επαγγελματικό αθλητισμό τηρούν τη νομιμότητα, η επιτροπή που δίνει τα πιστοποιητικά στις ΠΑΕ για να μπορούν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και που έχει την ευθύνη να ελέγχει ότι τηρείται η αθλητική νομοθεσία σε σχέση με τις μετοχικές συνθέσεις στα πρωταθλήματα πήρε απόφαση που αφορά το πρόβλημα πολυϊδιοκτησίας σε σχέση με την ΠΑΕ Ξάνθη και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Και αποφάνθηκε αναλυτικά για το ότι η ΠΑΕ Ξάνθη δεν έκανε όλες τις προβλεπόμενες ενημερώσεις για την πραγματική της μετοχική σύνθεση, ως όφειλε και ταυτόχρονα ότι και οι δύο ΠΑΕ παραβίασαν τη ρητή πρόβλεψη της αθλητικής νομοθεσίας που απαγορεύει την πολυϊδιοκτησία.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποφάσισε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ Ξάνθη παραβίασαν την παράγραφο 9 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999, με τον τρόπου που αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ας δούμε τι ακριβώς προβλέπει αυτή:

«Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., Μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου  ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω  φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης ΑΑΕ, του ιδίου ή άλλου αθλήματος.

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη  λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε  αυτήν.»

Το άρθρο αυτό με σαφήνεια περιγράφει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απόκτηση μετοχών άλλης ΠΑΕ για μέλη διοίκησης, ιδιοκτήτες, μετόχους ή και συγγενείς τους.

Άρα δεν θα μπορούσαν να σταθούν οι δικαιολογίες ότι δεν είναι ο Σαββίδης ιδιοκτήτης και είναι η γυναίκα και ο γιος του, ή προσπάθεια να παρουσιαστεί ως άσχετη η εταιρεία του ανιψιού. Άπαξ και αποδείχτηκε ότι έγιναν αυτές οι συναλλαγές, με βάση το νόμο δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη απόφαση.

Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ούτε «προτείνει» ούτε «εισηγείται» απλώς.

Αυτή αποφασίζει για το εάν τηρήθηκε ή δεν τηρήθηκε η νομιμότητα.

Δεν αποφασίζει κάποιος άλλος.

Αυτή παίρνει αποφάσεις, δεν προτείνει.

Και για αυτό τα όσα περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση είναι δεσμευτικά.

Είναι αλήθεια ότι τις ποινές δεν τις επιβάλλει η ίδια η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Όμως, αυτό που κρίνει την απόφαση είναι η Έκθεση της ΕΕΑ. Και η νομοθεσία είναι σαφής. Οι παραβιάσεις του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999, όπως είναι η πολυϊδιοκτησία έχουν μία ποινή: την αποβολή από το πρωτάθλημα.

Αυτό ακριβώς λέει με σαφήνεια η παράγραφος 12 του άρθρου 69 του Ν. 2725/1999:

«Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις  των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον.»

Αυτές είναι διατυπώσεις που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας ούτε για την αρμοδιότητα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να αποφαίνεται, ούτε για το είδος της ποινής που προβλέπεται στην περίπτωση που καταγραφεί «πολυϊδιοκτησία».

Η ευθύνη τώρα είναι στα αρμόδια όργανα για να πράξουν τα δέοντα με βάση τη νομοθεσία και με βάση τη δεσμευτική ως προς τη διαπίστωση των παραβάσεων απόφαση της ΕΕΑ.

Και στην πολιτική εξουσία να αναλογιστεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να συγκαλυφθεί η παραβίαση της νομιμότητας απλώς θα ακυρώσει κάθε νομιμοποίηση συνολικά του αθλητικού οικοδομήματος.

Αυτή είναι η αλήθεια

Και εδώ να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Λευτέρης Αυγενάκης, αυτός που ακόμη περιμένουμε να μας πει εάν θα πάρει κάποια μέτρα μετά το κρούσμα με το θάνατο οπαδού του Άρη στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί πριν καλά καλά συνεδριάσουν τα όργανα να αποφαίνεται για απόφαση οργάνου που η νομοθεσία το έχει ορίσει ως αυτό που αποφασίζει.

Το «αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου» που επικαλείται ο υφυπουργός κ. Αυγενάκης, έννοια που την έχει εξευτελίσει στην πράξη η τρέχουσα διοίκηση της ΕΠΟ, δεν σημαίνει παραβίαση της νομιμότητας.

Το αυτοδιοίκητο αρχίζει εκεί όπου υπάρχει νομιμότητα.

Όταν το όργανο που είναι επιφορτισμένο να ελέγχει ότι τηρείται η νομιμότητα και δίνει τα σχετικά πιστοποιητικά αποφαίνεται ότι έχει παραβιαστεί η σχετική νομοθεσία, για ποιο αυτοδιοίκητο μιλάει ο κ. υφυπουργός.

Και ποια είναι επιτέλους η «απόλυτη τεκμηρίωση» που αναζητά ο κ. Αυγενάκης;

Γιατί η νομοθεσία, την οποία θα όφειλε να γνωρίζει καλύτερα ως αρμόδιος υφυπουργός, έχει απάντηση στο ερώτημά του. «Απόλυτη τεκμηρίωση», δηλαδή οριστική απόφανση προσφέρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αυτή αποφάνθηκε.

Ποια είναι η επιπλέον τεκμηρίωση την οποία αναζητά ο κ. υφυπουργός και από ποιο όργανο την αναμένει.

Ούτε μπορεί ένας υφυπουργός να κρίνει ποια η ενδεδειγμένη ποινή.

Οι ποινές προβλέπονται από την αθλητική νομοθεσία.

Αυτή περιγράφει με σαφήνεια και τις παραβιάσεις και τις ποινές που επισύρουν.

Ή μήπως ο κ. υφυπουργός δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει σε ένα πρωτάθλημα, όπου υποτίθεται ότι συναγωνίζονται ομάδες, να υπάρχουν δύο ομάδες με κοινή ιδιοκτησία;

Του φαίνεται ότι κάτι τέτοιο αναλογεί σε «καθαρό» πρωτάθλημα;

Δεν αντιλαμβάνεται ότι κάτι τέτοιο ακυρώνει κάθε έννοια εγκυρότητας ενός πρωταθλήματος και συνολικά του οικοδομήματος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου;

Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε μια κρίσιμη καμπή.

Η κρίση που έχει καταγραφεί έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Ο κίνδυνος μιας μη αντιστρέψιμης ανυποληψίας πραγματικός.

Η διαμόρφωση μιας σχεδόν τοξικής ατμόσφαιρας εντός και εκτός γηπέδων δεδομένη.

Η οργή των φιλάθλων για μια συνθήκη που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως ένα παιχνίδι που παίζεται πίσω από τις πλάτες τους εντεινόμενη.

Η προσπάθεια να αξιοποιηθούν οπαδικοί στρατοί ως μοχλοί πίεσης για να συγκαλυφθούν καραμπινάτες παρατυπίες ήδη καταγεγραμμένη.

Σε αυτό το τοπίο και σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.

Χρειάζονται καθαρές λύσεις και αποφάσεις που μπορεί να φαντάζουν σκληρές, αλλά είναι οι μόνες που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα μιας νέας αρχής.

Διαφορετικά το παιχνίδι θα χαθεί οριστικά.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr