Με κατώτατο ποσό τα 20 ευρώ αλλά και επιτόκιο 3 αντί 5%, η ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να ευνοήσει πολλούς μικροοφειλέτες για ποσά της τάξης των 3000-5000€.

Η ρύθμιση επιπλέον, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου θα επεκταθεί και σε επιχειρήσεις.

Πηγή: onetv.gr