Σύμφωνα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το μήκος των ανοικτών ρεμάτων στο νομό Αττικής ξεπερνούσαν τα 1.200 χιλιόμετρα. Σήμερα τα ανοικτά ρέματα μόλις που ξεπερνούν τα 400 χιλιόμετρα και αρχίζουν να δημιουργούν και προβλήματα στη στατικότητα του εδάφους και των κατασκευών που τα περιβάλλουν.

Πηγή: onetv.gr