Τα πάνω κάτω στο ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών εφαρμογών για τα ταξί φέρνει τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων, η είσπραξη κομίστρου από διαμεσολαβητικές εταιρείες (εφαρμογές όπως η Beat ή η Uber) θα συνιστά φορολογική παράβαση, με αποτέλεσμα να πρέπει να τοποθετήσουν «μηχανάκια» POS όσοι αυτοκινητιστές θέλουν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στους πελάτες τους.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της ΠΟΕΙΤΑ αναφέρεται:

«Όσοι συνάδελφοι συνεργάζονται με εταιρείες εφαρμογών, πρέπει να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Ν 4607/2019 και συγκεκριμένα το άρθρο 75 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4530/2018 ως εξής: 1. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:

Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής.

Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα, να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί».

Σύμφωνα με την ΠΟΕΙΤΑ, με αυτή την τροπολογία απαγορεύεται η είσπραξη του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρεία, με το αντίτιμο του κομίστρου να εισπράττεται μόνο από τον οδηγό του οχήματος.

Παράλληλα, σημειώνει πως η αμοιβή του διαμεσολαβητή θα καταβάλλεται στο τέλος του μήνα, με την έκδοση σχετικού παραστατικού και θα αφορά μόνο στην συμφωνηθείσα μεταξύ των δύο πλευρών προμήθεια.

Πλέον, όσοι αυτοκινητιστές θέλουν να προσφέρουν τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτα θα πρέπει να προμηθευτούν «μηχανάκια» POS από τράπεζες ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Γράψτε το σχόλιό σας