Ηρακλής: Επιδικάστηκαν 82.000 ευρώ στον Γιάννη Λουκίνα

Δικαίωση για τον Γιάννη Λουκίνα στη διαμάχη του με την ΠΑΕ Ηρακλής σχετικά με τα οφειλόμενα προς το πρόσωπό του από την περίοδο που αγωνίζονταν στους «κυανόλευκους».
Ηρακλής: Επιδικάστηκαν 82.000 ευρώ στον Γιάννη Λουκίνα | in.gr

Το ποσό των 82.000 ευρώ επιδίκασε στον Γιάννη Λουκίνα ως οφειλή από τον Ηρακλή, το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Μάλιστα διατάσσει την εξόφλησή του μέσω οκτώ ισόποσων δόσεων, με την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται σε 10 μέρες.

Όπως εξηγείται μέσω της απόφασης, το συνολικό ποσό, που επιδικάστηκε στον ποδοσφαιριστή είναι διπλάσιο και εφαρμόζεται αυτό που προβλέπει ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ, αλλά και η υπό ψήφιση τροπολογία για τα χρέη των ΠΑΕ, δηλαδή η περικοπή της οφειλής κατά 50%.

Το κείμενο της απόφασης:

Συνεκδικάζει α) την από 12.02.2019 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 7857/12.02.2019 αίτηση και β΄) την από 27.02.2019 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 10180/28.02.2019 αίτηση (ανταίτηση) των Ιωάννη ΛΟΥΚΙΝΑ του Χαραλάμπους, επαγγελματία ποδοσφαιριστή και β) της ΑΕΠ Ηρακλής 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ και,
– Απορρίπτει την από 12.02.2019 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 7857/12.02.2019 αίτηση.
– Δέχεται την από 27.02.2019 και υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 10180/28.02.2019 αίτηση (ανταίτηση) κατά το επικουρικό της σκέλος.
– Ορίζει όπως, οι επιδικασθείσες στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ιωάννη Λουκίνα του Χαραλάμπους δυνάμει των υπ’ αριθμ. 592/05.02.2017 και 631/21.12.2018 αποφάσεων της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματικές απαιτήσεις, ποσού (77.374,99 + 74.499,63 + 11.625,00 =) 163.499,62 € πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό των προαναφερθεισών αποφάσεων, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη (ανταιτούσα) ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδό-σεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, των δε λοιπών επτά μέχρι την αντίστοιχη ημέρα εκάστου εκ των επομένων επτά μηνών.- Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού οποιασδήποτε εκ των οκτώ (8) δόσεων, θα καθίσταται και πάλι δυνατή η επιβολή των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π. ποινών μετά τήρηση της προς τούτο προβλεπόμενης διαδικασίας.

One ChannelΟ νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας