Εύκολο σε γενικές γραμμές χαρακτήρισαν τα σημερινά θέματα της Ιστορίας μαθητές Γενικών Λυκείων μιλώντας στο in.gr.

Ενώ όσον αφορά την φυσική, οι υποψήφιοι στάθηκαν στις μεγάλες και περίπλοκες εκφωνήσεις.

Όπως λένε χαρακτηριστικά για κάποιον που είχε προετοιμαστεί σωστά όλη την χρονιά μπορούσε να ανταποκριθεί στα σημερινά θέματα.