Καταργείται το προεδρικό διάταγμα 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και θεσπίζεται νέο σύστημα αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης με το σχέδιο νόμου του υπουργειου Παιδειας για τις νέες δομές της εκπαίδευσης που δόθηκε προς διαβούλευση. Η αξιολόγηση αυτή θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου ενώ θα περιλαμβάνει και «ανώνυμα ερωτηματολόγια».

Μάρνυ Παπαματθαίου

Καταργείται το προεδρικό διάταγμα 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και θεσπίζεται νέο σύστημα αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης με το σχέδιο νόμου του υπουργειου Παιδειας για τις νέες δομές της εκπαίδευσης που δόθηκε προς διαβούλευση.

Η αξιολόγηση αυτή θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου ενώ θα περιλαμβάνει και «ανώνυμα ερωτηματολόγια».

Παράλληλα το ίδιο νόμοσχεδιο περιλαμβάνει τις διαδικασίες του εκλογής των νέων στελεχών της εκπαιδευσης.

Όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο:

– Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων καταργείται και συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, με τριετή θητεία.

Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα οκτώ αυτά έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία τουλάχιστον πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με την αποτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
α) επιστημονική συγκρότηση,
β) διοικητική και διδακτική εμπειρία,
γ) διοικητική και εκπαιδευτική επάρκεια και
δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση.

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής, τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτιμώνται με 45 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

– Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με 17 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Τίτλοι σπουδών: 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται σχετικά με τους βασικους τιτλους σπουδών ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 3,5 μονάδες.
γγ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση: 3 μονάδες.
εε) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 1,5 μονάδες.

– Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας αξιολογείται με 13 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο .

– Το κριτήριο της διοικητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας αποτιμάται με 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

Αξιολογηση

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους ακόλουθους αξιολογητές:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και τον Υπουργό Παιδείας.
β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Οργανωτικοί Συντονιστές και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τονΔιοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.
γ) οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., από τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
δ) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ε) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
στ) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων από τοΔιευθυντή της σχολικής μονάδας και το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας.

Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρμοδιότητάς του, εφόσον η αρμοδιότητά του επί των στελεχών αυτών διήρκεσε για πέντε τουλάχιστον μήνεςκατά το τελευταίο έτος της αξιολογούμενης θητείας, ανεξάρτητα αν είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στην οικεία θέση ή ορισμού του ως αναπληρωτή ή αν ασκούσε τα καθήκοντά του εν τοις πράγμασι ως αναπληρωτής και έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης και
γ) αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων.

in.gr

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr