«Ανάπτυξη και αλληλεγγύη» αντί «λιτότητας» και πρόταση για δύο «ανεξάρτητους» οργανισμούς αξιολόγησης των χωρών που βρίσκονται ή βρέθηκαν σε κρίση προβλέπει μεταξύ άλλων η «γνωμοδότηση», την οποία ψήφισε η ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διερευνητικές αποστολές στις χώρες αυτές.

«Αντί της λιτότητας, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να υλοποιούν, σε μελλοντικές περιπτώσεις κρίσης, πολιτικές που θα επιδιώκουν την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη», αναφέρει η «γνωμοδότηση πρωτοβουλίας» που τιτλοφορείται «Διδάγματα για την αποφυγή αυστηρών πολιτικών λιτότητας στην ΕΕ» και προσθέτει ότι στο μέλλον «η διαχείριση κρίσεων πρέπει να επιδιώκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών και κοινωνικών στόχων, πρέπει να είναι πιο βιώσιμη και να συνάδει με τους στόχους της ΕΕ».

Στα μελλοντικά προγράμματα προσαρμογής, τονίζει η ΕΟΚΕ, πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών επί ίσοις όροις με τα όργανα της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους άλλους οργανισμούς στη θέσπιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων.

Στις προτάσεις που καταθέτει η ΕΟΚΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. περιλαμβάνονται:

1.ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας·

2.ένα ανεξάρτητο διεθνές όργανο για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας των πραγματοποιούμενων αξιολογήσεων.

Η ΕΟΚΕ καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –στην οποία υπάγεται – να σχεδιάσει συμπληρωματικά προγράμματα για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη των χωρών που αποτέλεσαν ή αποτελούν πεδίο εφαρμογής πολιτικών λιτότητας. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα ή στη λήξη ενός προγράμματος προσαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης να αναπτύξει ευρωπαϊκή στρατηγική για την εξάλειψη της φτώχειας.

Μια πρόταση του εισηγητή José Leirião προβλέπει τη σύσταση «ειδικών κονδυλίων που θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η επιστήμη, η μηχανική και η υγεία, οι οποίοι επλήγησαν από την διαρροή εγκεφάλων και θα ενθαρρύνουν τους επιστήμονες-μετανάστες να επιστρέψουν στη χώρας τους».

Το κείμενο καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση «κοινής βασικής, καθολικής ασφάλισης ανεργίας και ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης», σύμφωνα με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Τέλος, καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου για το ταμείο αμοιβαίας κάλυψης χρέους και χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.

Σημειώνεται ότι η «γνωμοδότηση» βασίζεται σε διερευνητικές αποστολές στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία, στις οποίες συλλέχθηκαν ενδελεχείς, πρωτογενείς πληροφορίες για την τοπική εμπειρία από τη διαχείριση κρίσεων και τα προγράμματα προσαρμογής και τον αντίκτυπό τους. Βασίζεται επίσης στα συμπεράσματα δημόσιας ακρόασης με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και εκπροσώπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Τα προγράμματα οδήγησαν σε σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα στις εν λόγω χώρες, ενώ έπληξαν περισσότερο τον φτωχότερο πληθυσμό, μειώνοντας την πρόσβασή του στα βασικά είδη ανάγκης. Τα στατιστικά στοιχεία και οι εκθέσεις των αποστολών είναι διαθέσιμα στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ.

in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο