Η πιθανότητα πτώχευσης των Ελληνικών ομολόγων μετά τις εκλογές του Ιουνίου
2012 μειώνεται συνεχώς. Εξακολουθούμε να είμαστε η πλέον επικίνδυνη χώρα στον
ανεπτυγμένο κόσμο, αλλά όπως διαπιστώνεται και στο Διάγραμμα το κόστος των δεκαετών
ομολόγων έχει μειωθεί σημαντικά.

Στην αρχή του έτους, για το μήνα Ιανουάριο το κόστος δανεισμού ανήλθε στις
3245 μ.β., ενώ τον Απρίλιο κινήθηκε έντονα πτωτικά (1851 μ.β.). Ωστόσο, το κλίμα
αβεβαιότητας που επικράτησε στη χώρα λόγω της πολιτικής αστάθειας και της περιρρέουσας
ατμόσφαιρας περί εξόδου από την Ευρωζώνη, έβαλε φρένο στην έντονη αποκλιμάκωση
των επιτοκίων. Αυτό αποτυπώθηκε στη σημαντική άνοδο που καταγράφηκε, φτάνοντας
στις 2424 μ.β. τον Ιούνιο. Να σημειωθεί ότι στις 2 Μαρτίου 2012 το κόστος δανεισμού
των 10ετών ομολόγων έναντι των Γερμανικών ανήλθε στις 3530 μ.β. σημειώνοντας
τη μεγαλύτερη απόδοση την τελευταία τετραετία.

Ωστόσο, το τελευταίο δίμηνο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση. Στις 15 Οκτωβρίου
οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων μειώθηκαν στο 17,388% με τα spreads να υποχωρούν
στις 1611 μ.β., η χαμηλότερη τιμή από τον Αύγουστο του 2011.

Βασική πηγή αυτής της διαμορφούμενης κατάστασης αποτελεί η επαναφορά της πολιτικής
σταθερότητας μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, η οποία έδωσε το σήμα στις
αγορές ομολόγων για μια θετική έκβαση του προβλήματος χρέους της Ελληνικής οικονομίας.
Η τάση του κόστους δανεισμού είναι πτωτική.

Διάγραμμα. Κόστος δανεισμού 10 ετών ομολόγων

Πηγή: Datastream.

Εξετάζοντας τώρα την πιθανότητα πτώχευσης σ’ ένα ορίζοντα πέντε ετών με βάση
τα στοιχεία του CMA (Credit
Risk Report-3rd Quarter 2012
) για το τρίτο τρίμηνο του 2012 διαπιστώνουμε
ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αργεντινή καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις,
ενώ στις πρώτες θέσεις του πίνακα βρίσκονται η Πορτογαλία και η Ισπανία. Η Ελλάδα
βρισκόμενη στην πρώτη θέση παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πιθανότητα έναντι του προηγούμενου
τριμήνου του 2012. Η Κύπρος αν και βρίσκεται αμετάβλητη στη δεύτερη θέση της
κατάταξης, εμφανίζει πτώση στην πιθανότητα πτώχευσης.

Πίνακας. Οι 10 πιο επίφοβες χώρες για πτώχευση (Γ΄ τρίμηνο 2012)

Κατάταξη

Χώρα

Προηγούμενη Κατάταξη

1

Ελλάδα

1 (αμετάβλητη)

2

Κύπρος

2 (αμετάβλητη)

3

Αργεντινή

3 (αμετάβλητη)

4

Πακιστάν

5 (πτώση 1 θέση)

5

Βενεζουέλα

6 (άνοδος 1 θέση)

6

Ουκρανία

7 (πτώση 1 θέση)

7

Πορτογαλία

4 (άνοδος 3 θέσεις)

8

Ισπανία

9 ((πτώση 1 θέση)

9

Λίβανος

Νέα είσοδος

10

Αίγυπτος

10 (αμετάβλητη)

Πηγή: CMA Credit Risk Report (3rd Quarter 2012).

Προς το παρόν η Ελληνική οικονομία έχει να προσδοκά στη χρηματοδότηση των εταίρων
της για την κάλυψη των υποχρεώσεών της. Έτσι, η πιθανότητα πτώχευσης στο εγγύς
μέλλον δεν μπορεί να αποτελεί κυρίαρχο σενάριο. Η εξέλιξη του κόστους δανεισμού
θα εξαρτηθεί και από τα μηνύματα που λαμβάνουν οι αγορές όσον αφορά στην πορεία
αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας και της δημοσιονομικής ισορροπίας. Η πιθανότητα
πτώχευσης θα μειωθεί όταν αυξηθεί και η προβλεπτικότητα γύρω από τις μελλοντικές
εξελίξεις. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει η αντιπολίτευση να διευκρινίσει
τους όρους διαφοροποίησής της από την κυβερνητική πολιτική, μη θέτοντας σε συνεχή
αμφισβήτηση τη συνολική πορεία της οικονομίας.

Π.Ε. Πετράκης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

με τη συνεργασία του Δ. Βαλσαμή

Καθ. Παναγιώτης Ε. Πετράκης