H Alpha Bank ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι θα περιμένει την ανακοίνωση της οριστικής συμφωνίας για την ανταλλαγή του ελληνικού χρέους (PSI) για να αποφασίσει σχετικά με την συγχώνευση της με την EFG Eurobank.

«Η τράπεζα προτίθεται να αναμείνει την οριστικοποίηση των όρων του PSI (οι επιπτώσεις του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογες επί των μεγεθών των συγχωνευόμενων τραπεζών), ώστε να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την ενημέρωση των μετόχων της και τη λήψη αποφάσεως», είπε η Alpha σε ανακοίνωση της.

Τα στοιχεία ήταν όλα γνωστά, απομένει μόνο η τελική τυπική φάση της υπογραφής, απαντά η Eurobank.

Σχολιάζοντας την κίνηση αυτή της Alpha αναλυτές εξηγούν ότι η τράπεζα έχει λόγους να ελπίζει σε αλλαγή των όρων της συμφωνίας υπέρ αυτής.

«Η αγορά εκτιμά ότι θα αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας υπέρ της Alpha Bank. Η Εurobank έχει μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο με ελληνικά ομόλογα και θα έχει μεγαλύτερες ζημιές (NPV) στο πλαίσιο του PSI και άρα μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες», δήλωσε, όπως αναφέρει το Reuters, τραπεζικός αναλυτής που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Η έκθεση της Eurobank στα ελληνικά ομόλογα είναι δύο φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την Alpha, πράγμα που σημαίνει ότι οι ζημίες που θα έχει από το PSI θα είναι μεγαλύτερες από όταν κλείστηκε η συμφωνία.

«Υπάρχουν οικονομικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν, όπως οι απώλειες από το PSI. Υπάρχει διαφορά εάν οι ζημιές (NPV) είναι 60%, 65% ή 70%», δήλωσε τη Δευτέρα στέλεχος της Alpha Bank.

Ωστόσο, τόνισε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι η συμφωνία συγχώνευσης καταρρέει ή δεν θα ισχύσει».

Οι δύο τράπεζες συμφώνησαν τον περασμένο Αύγουστο να συγχωνευθούν για την δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη χώρα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κρίση χρέους, που έχει οδηγήσει σε μαζική φυγή των καταθέσεων και σε αύξηση των επισφαλών δανείων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέστειλε τη Δευτέρα την διαπραγμάτευση των δύο μετοχών. Πριν την εξέλιξη αυτή, η μετοχή της Alpha είχε καταγράψει άλμα 9,4% στα 1,28 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank έχανε 0,25% στα 0,80 ευρώ.

Οι μέτοχοι Alpha και Eurobank ενέκριναν την συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων το Νοέμβριο.

Τραπεζική πηγή κοντά και στις δύο τράπεζες είπε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις σχετικές συζητήσεις.

«Η Alpha ζητάει καθυστέρηση, τίποτα περισσότερο, αλλά έχει ρίσκο», δήλωσε η πηγή.

«Θα υπάρξουν συζητήσεις για να γεφυρωθούν οι διαφορετικές απόψεις για την ταχύτητα της συγχώνευσης», επισήμανε.

Η νέα ανακοίνωση της Alpha Bank

«Σε συνέχεια της από 30ης Ιανουαρίου 2012 ανακοινώσεως της Alpha Bank και της από αυτής ημερομηνίας επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διά της οποίας γνωστοποιήθηκε στην Τράπεζα η απόφαση περί προσωρινής αναστολής διαπραγματεύσεως των μετοχών της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Με τη σημερινή της ανακοίνωση, η Τράπεζα ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, επί του παρόντος, δεν δύναται να παράσχει ακριβή ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα και την εν γένει εξέλιξη της συγχωνεύσεως αυτής μετά της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias, συνεπεία τρεχουσών μακροοικονομικών εξελίξεων (Private Sector Involvement – PSI) με άμεση επίπτωση επί του τραπεζικού τομέα.

2) Επισημαίνεται ότι η, από 15ης Νοεμβρίου 2011, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης δεν είχε λάβει υπόψη, ούτε είχε συνεκτιμήσει, τις επιπτώσεις εκ του τότε δημοσιευθέντος, από 26ης Οκτωβρίου 2011, σχεδίου περί παροχής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα (PSI+), καθότι, διά ρητής δηλώσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων τραπεζών προς το έτερο και προς την οικεία Γενική Συνέλευση αυτών, βεβαιώθηκε αμοιβαίως η εκατέρωθεν αδυναμία προσδιορισμού των επιπτώσεων εκ του PSI+ συνεπεία της (τότε) αβεβαιότητος περί των όρων εφαρμογής του.

Κατ’ ακολουθία, η υπόψη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης εδράσθηκε επί του ανακοινωθέντος (από 21.7.2011) σχεδίου PSI, κατ’ αποκλεισμό οιωνδήποτε μεταγενεστέρων αυτού εξελίξεων.

3) Ενόψει των ανωτέρω, η Τράπεζα προτίθεται να αναμείνει την οριστικοποίηση των όρων του PSI (οι επιπτώσεις του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογες επί των μεγεθών των συγχωνευομένων τραπεζών), ώστε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ενημέρωση των μετόχων της και τη λήψη αποφάσεως».

Η απάντηση της Eurobank

Σε συνέχεια της από 30 Ιανουαρίου 2012 δεύτερης ανακοίνωσης της Alpha Bank, η Eurobank ανακοινώνει τα εξής:

«Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών που αποφάσισαν οι Γενικές Συνελεύσεις της 15ης Νοεµβρίου 2011 είχε µόνη αίρεση τη λήψη των αδειών των αρµόδιων ελληνικών αρχών. Όλες οι απαραίτητες άδειες έχουν ήδη ληφθεί και αποµένει µόνο η τελική τυπική φάση της υπογραφής συµβολαιογραφικής πράξης και οι συναφείς διαδικαστικές διατυπώσεις και τυπικές εγκρίσεις.

» Οι βασικοί όροι και το πλαίσιο του PSI+, όπως αποφασίσθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής στις 26-27 Οκτωβρίου, ήταν ήδη γνωστά κατά τη λήψη των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων και των δύο τραπεζών που ενέκριναν τη συγχώνευση µε ποσοστά πάνω από 97%.

» Παρότι οι τελικές επιπτώσεις του PSI+ δεν ήταν απόλυτα γνωστές, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεν έθεσαν ούτε την οριστικοποίηση του PSI+ ούτε την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ως αίρεση ή επιφύλαξη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ούτε κάτι τέτοιο ανακοινώθηκε ποτέ µέχρι σήµερα στο επενδυτικό κοινό.

Από τις αρχές Νοεµβρίου 2011, υψηλόβαθµα στελέχη των δύο τραπεζών συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις των όρων του PSI+ µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το IIF και την Τρόικα, άρα και οι δύο τράπεζες είχαν έκτοτε πλήρη γνώση των εξελίξεων.

» Οι τελικές ανάγκες σε κεφάλαια της κάθε τράπεζας θα προσδιοριστούν από την ΤτΕ, συνυπολογίζοντας όχι µόνο τα αποτελέσµατα του PSI+ αλλά και τα αποτελέσµατα της άσκησης της Blackrock, την αποτελεσµατική διαχείριση των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, την αξιολόγηση της συνολικής τους έκθεσης σε άλλους κινδύνους, την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τις συνέργιες λόγω συγχώνευσης καθώς και τις λοιπές ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης.

» Όλες οι προϋποθέσεις και οι άδειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης έχουν εκπληρωθεί και ουδεµία άλλη απόφαση εταιρικού οργάνου απαιτείται.Η συγχώνευση των δύο τραπεζών δηµιουργεί σηµαντικές ωφέλειες για την ελληνική οικονοµία και συµβάλλει, όπως έχει επανειληµµένα διατυπωθεί από τις ∆ιοικήσεις και των δύο τραπεζών, στην επιτάχυνση εξόδου της Χώρας από την κρίση και στην αναµόρφωση και ενδυνάµωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in. gr