newspaper
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023
weather-icon 21o
Αρχές Ιουλίου αναμένεται η εκταμίευση της πέμπτης δόσης, λέει η τρόικα

Αρχές Ιουλίου αναμένεται η εκταμίευση της πέμπτης δόσης, λέει η τρόικα

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται η εκταμίευση της πέμπτης δόσης, αναφέρει η τρόικα στο κοινό ανακοινωθέν της. Τονίζει πως επιτεύχθηκε συμφωνία για «δέσμη οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών» για την εκπλήρωση των στόχων. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν, η Αθήνα δεσμεύτηκε για ανεξάρτητη υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων, σημαντική μείωση της απασχόλησης και «λουκέτα» στο Δημόσιο, μείωση φοροαπαλλαγών και αύξηση της φορολόγησης στην ακίνητη περιουσία. Επιπλέον, μέσω «διπλωματικής» διατύπωσης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τοποθέτησης Επιτρόπων σε υπουργεία.

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται η εκταμίευση της πέμπτης δόσης, αναφέρει η τρόικα στο κοινό ανακοινωθέν, καταγράφοντας, όμως, και λίστα αυστηρών απαιτήσεων στις οποίες η Ελλάδα πρέπει να ανταποκριθεί.

Στο ανακοινωθέν οποίο διαπιστώνεται «σημαντική πρόοδος», αλλά και ανάγκη επίσπευσης των μεταρρυθμίσεων.

Το κλιμάκιο ελέγχου αναφέρει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις ελληνικές αρχές για πακέτο οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών για την επίτευξη των στόχων.

Μεταξύ άλλων, αναφέρουν, η Αθήνα δεσμεύτηκε για ανεξάρτητη υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων, σημαντική μείωση της απασχόλησης και «λουκέτα» στο Δημόσιο, μείωση των φοροαπαλλαγών και αύξηση της φορολόγησης στην ακίνητη περιουσία.

Ειδικότερα, οι απαιτήσεις συνοψίζονται στα εξής:

  • Σημαντική μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.
  • Αναδιάρθρωση ή το κλείσιμο δημοσίων φορέων.
  • Εξορθολογισμό των επιδομάτων με ταυτόχρονη προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων. Δηλαδή μείωση δικαιούχων με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
  • Μείωση φοροαπαλλαγών, κάτι που συνεπάγεται αύξηση της φορολόγησης.
  • Αύξηση της φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
  • Ένταση των προσπαθειών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
  • Αποκρατικοποιήσεις με στόχο έσοδα 50 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2015. Προς τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση θα συστήσει φορέα ιδιωτικοποίησης, με επαγγελματική και ανεξάρτητη διαχείριση. Η πρόοδος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων θα αξιολογείται βάσει ενδιάμεσων στόχων, τριμηνιαίων και ετήσιων.
  • Εφαρμογή μέτρων για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων.

Τοποθετούνται Επίτροποι στα υπουργεία;

Ακόμη μέσω διπλωματικής διατύπωσης η τρόικα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τοποθέτησης Επιτρόπων σε κρίσιμα υπουργεία.

Η ακριβής διατύπωση έχει ως εξής: «Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων θα είναι αποτελεσματικό το ταχύτερο δυνατό, οι ελληνικές αρχές θα ενισχύσουν τη διαδικασία υλοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής συνδρομής από το ΔΝΤ, από κράτη μέλη της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και μέσω δημιουργίας μηχανισμών παρακολούθησης».

Πάντως η τρόικα αναγνωρίζει ότι η ύφεση το 2010 ήταν «ελαφρώς χειρότερη» από τις εκτιμήσεις, αναμένοντας σταθεροποίηση της οικονομίας στο τέλος του χρόνου. Το κλιμάκιο διαπιστώνει όμως και θετικές εξελίξεις όπως την πτωτική τάση του πληθωρισμού και την αύξηση των εξαγωγών -η οποία, υποστηρίζει, θα ενισχυθεί από την «περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος».

Όσον αφορά τον εγχώριο τραπεζικό τομέα, η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα πως παραμένει «βασικά υγιής», σημειώνοντας πως το Ταμείο Δημοσιονομικής Σταθερότητας παραμένει διαθέσιμο ως δικλείδα ασφαλείας. Η τρόικα σημειώνει πως η έλλειψη ρευστότητας συνεχίζεται, αναφέροντας όμως πως έχουν δρομολογηθεί μέτρα για τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης ρευστότητας.

Το ανακοινωθέν της τρόικας

«Το Κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Ελλάδα, που αποσκοπούσε στη συζήτηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων και των πολιτικών που απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί η πορεία υλοποίησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας. Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία, σε επίπεδο κλιμακίου εκπροσώπων, με τις ελληνικές αρχές επί μιας δέσμης οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Η αυστηρή εφαρμογή τους θα βοηθήσει να αποκατασταθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, να διαφυλαχθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση«.

»Συνολικά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος κατά το πρώτο έτος του προγράμματος προσαρμογής, ιδίως στον τομέα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Εν τούτοις είναι αναγκαία η αναζωογόνηση των δημοσιονομικών και ευρύτερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να μειωθεί περαιτέρω το έλλειμμα και να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και να προετοιμαστεί το έδαφος για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη.

»Όσον αφορά τις προοπτικές, η ύφεση το 2010 ήταν ελαφρώς χειρότερη από ό,τι είχε προβλεφθεί. Πρόσφατα όμως υπήρξαν ενθαρρυντικές ενδείξεις, με σημαντικότερη την αξιοσημείωτη πρόοδο των εξαγωγών. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στηρίζοντας έτσι την ισχυρή εξαγωγική δυναμική, ο δε πληθωρισμός διαγράφει πτωτική τάση. Αναμένουμε σταθεροποίηση της οικονομίας στο τέλος του χρόνου.

»Όσον αφορά το δημοσιονομικό τομέα, περαιτέρω διατηρήσιμη μείωση του ελλείμματος θα απαιτήσει εκτεταμένες δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική η οποία θα της επιτρέψει να διατηρήσει τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2011 και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Η στρατηγική αυτή συμπεριλαμβάνει την σημαντική μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, την αναδιάρθρωση ή το κλείσιμο δημοσίων φορέων και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων με ταυτόχρονη προστασία των πλέον ευάλωτων ομάδων. Από πλευράς εσόδων, η κυβέρνηση θα μειώσει τις φοροαπαλλαγές, θα αυξήσει τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και θα εντείνει τις προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

»Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επιταχύνει αισθητά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Προς το σκοπό αυτό θα συστήσει φορέα ιδιωτικοποίησης με επαγγελματική και ανεξάρτητη διαχείριση. Η κυβέρνηση έχει ήδη συντάξει εκτεταμένο κατάλογο περιουσιακών στοιχείων προς αποκρατικοποίηση με στόχο έσοδα 50 δις ευρώ μέχρι τα τέλη του 2015. Η κυβέρνηση θα αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί βάσει ενδιάμεσων στόχων, τριμηνιαίων και ετήσιων.

»Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, συνεχίζεται η έλλειψη ρευστότητας, έχουν όμως δρομολογηθεί μέτρα για να διασφαλιστεί η παροχή ενδεδειγμένης ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο τραπεζικός τομέας παραμένει βασικά υγιής, οι δε ελληνικές αρχές θεσπίζουν αυστηρότερα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, δίδοντας προτεραιότητα σε λύσεις που βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εν τούτοις, το Ταμείο Δημοσιονομικής Σταθερότητας είναι διαθέσιμο ως δικλείδα ασφαλείας για τις βιώσιμες τράπεζες που δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια στην ιδιωτική αγορά.

»Στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος. Η νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη μεταρρύθμιση της υγείας, τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, την εξάλειψη των εμποδίων για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων και την απελευθέρωση των μεταφορών και της ενέργειας έχει ψηφιστεί είτε πρόκειται να ψηφιστεί. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες στους παραπάνω τομείς και ταυτόχρονα θα δώσει νέα έμφαση σε παράγοντες ανάπτυξης όπως η αναζωογόνηση της τουριστικής βιομηχανίας και η εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων στις εξαγωγές. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων θα είναι αποτελεσματικό το ταχύτερο δυνατό, οι ελληνικές αρχές θα ενισχύσουν τη διαδικασία υλοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής συνδρομής από το ΔΝΤ, από κράτη μέλη της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και μέσω δημιουργίας μηχανισμών παρακολούθησης.

»Με βάση τη συμφωνηθείσα συνολική δέσμη μέτρων, αναμένεται να λάβουν χώρα εντός των επομένων εβδομάδων συζητήσεις για τους τρόπους χρηματοδότησης του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και κατόπιν εγκρίσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ και του Eurogroup, η επόμενη δόση θα διατεθεί, πιθανότατα, στις αρχές Ιουλίου» καταλήγει το ανακοινωθέν.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Only in

Άνδρας ακολούθησε το Google Maps και έπεσε από γκρεμισμένη γέφυρα

Η οικογένεια του θύματος κατηγορεί τη Google επειδή δεν είχε ανανεώσει τους χάρτες για εννέα χρόνια.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023